Hamar kommune vil i løpet av badesesongen ta vannprøver hver 14. dag, og gir med det råd om hvor det er best å bade. Siste måling ble gjennomført 14. juni, og viser at alle badeplasser har akseptabel vannkvalitet.

Det som måles er E.coli og IE - intestinale enterokokker (fekale streptokokker)
Ecoli indikerer tarmbakterier - fersk avføring fra dyr eller mennesker, og intestinale enterokokker viser at virus fortsatt kan være til stede i vannet.

Måleparameterne er (pr. 100 ml):

  • GOD: Lavere enn 100
  • MINDRE GOD: Mellom 100 og 1000
  • IKKE AKSEPTABEL: Over 1000

 

Badeplassene er sist sjekket 14. juni

Se resultat i tabellen.  

Ecoli: God (9)
IE: God (39)

Ecoli: Mindre god (579)
IE: Mindre god (150)

Ecoli: God (44)
IE: God (47)

Ecoli: God (44)
IE: God (10)

Ecoli: God (29)
IE: God (9)

Ecoli: Mindre god (105)
IE: God (49)

Ecoli: Mindre god (980)
IE: Mindre god (150)

Ecoli: God (37)
IE: God (13)

Ecoli: God (43)
IE: God (21)

Ecoli: God (30)
IE: God (29) 

Ecoli: Mindre god (228)
IE: Mindre god (150)

Ecoli: God (32)
IE: God (19)