Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, ble det registrert et behov for 60 plasser blant de som etter reglene har rett til det.
 
- Vi fikk mange søknader i år, og det er gledelig å kunne fortelle at vi har klart å finne plasser gjennom utvidelser i eksisterende barnehager, sier hun lettet.

Anita er klar over at ikke alle har fått innfridd førsteønsket sitt, men legger til at det jobbes med at flere skal få det, og oppfordrer derfor foreldrene til å ta tiden litt til hjelp for å få logistikken helt optimal.

Ny barnehage under oppføring

Økningen i antall søknader skyldes at Hamar i 2021 hadde rekordhøy vekst i antall nye innbyggere, noe som er i tråd med ambisjonene for kommunen. 

- Vi har planlagt for vekst, og selv om det ikke alltid er lett å beregne eksakt behov pr år, skal vi sørge for å gjøre alt vi kan for å gi flest mulig tilbud om plass, sier kommunalsjef for opplæring og oppvekst Dordy Wilson, og legger til at de nå ønsker å gå i gang med forprosjekt for en ny 6-avdelings barnehage på Ridabu.

- Pengene er bevilget og tomta er avsatt i kommuneplanen, så nå tar vi sats og regner med å få bygget klart i løpet av 2023, med oppstart januar 2024, legger hun til. 

Den nye barnehagen vil kunne huse 90 barn, og vil kunne tilpasses med tanke på antall barn i småbarnsavdeling og for de eldste barna, alt etter hvordan kullene fordeler seg.

Vurderer å utvide kapasiteten ytterligere for inneværende år

Til tross for at alle som har rett til plass har fått innfridd det, er det også noen på venteliste på generelle vilkår.

- Det stemmer at vi har flere på venteliste, og disse jobber vi nå iherdig for å også kunne tilby plasser, forteller Anita, og legger til at de nå ser på muligheten for å åpne lokalene i Furuberget igjen for 20 småbarn. Det er også dialog med private barnehager for å se på hva de har av kapasitet for utvidelse.

- Vi er glade for at vi kan innfri plasser til alle som har rett til det, men det er selvsagt også fint om vi får til en midlertidig løsning for de som står på venteliste, legger Dordy til. Hun legger til at en eventuell utvidelse er avhengig av vedtak fra politikerne, og at de derfor ikke kan love noe på nåværende tidspunkt.

Lenke til siden om barnehagene våre