Åkersvikvegen er stengt 300 meter fra runkjøringen i Stangevegen, så du kan ikke bruke den til gjennomkjøring, men du kommer fint frem til virksomhetene i området. Krysset Stangevegen/Åkersvikvegen er oppdatert med nye skilt, slik at det skal være enklere å se hvor du kan kjøre. Det samme gjelder ved innkjøring fra Vangsvegen. I dette kartet ser du hvor veien er stengt og hvor du kan kjøre:

kart over stengte veger

Bygger midlertidig vei

Samtidig blir det anlagt en midlertidig grusvei langs Åkersvikvegen, som blant annet gjør det mulig for de elektriske bussene å komme seg til ladestasjonen ved Vikingskipet.

Lager midlertidig veiMidlertidig vei