Unge byutviklere lærer av arkitektstudenter

Tidligere i høst var en helt fersk gjeng med 8. klassinger samlet på Mjøsfronten for å prøve seg som byutviklere. Prosjektet var forberedt i samarbeid mellom lærerne på Ener og arkitektstudentene som var sommerverter i Bylab, og oppgaven var å tegne sine egne forslag til utvikling av Espern-området. Elevene fikk først en omvisning på Espern og høre om hvilke planer som er lagt for området. Arkitektstudentene fortalte litt om hva som er viktig å tenke på når man skal utvikle en helt ny bydel: Hvilken type boliger bør det være her? Hvordan skaper vi fellesområder som alle kan bruke, samtidig som det finnes områder som er private? Hvordan sikrer vi at det er nok grøntområder for biologisk mangfold?

Elevene fikk jobbe som “ekte” byutviklere, og gjorde en stedsanalyse av området før de gruppevis satte i gang med å tegne sin egen drømmebydel. Tilbake på skolen ble bydelene tegnet inn i kartet, og presentert for klassen sammen med argumenter og inspirasjonsbilder. Til slutt ble det kåret en vinner i hver klasse. 

Medvirkning skaper engasjerte ungdommer

Ener ungdomsskole har jobbet med lignende prosjekter i Hamar i mange år, de siste fire årene i samarbeid med Bylab. Emil Elvsvebakken, lærer på Ener ungdomsskole, syns det er veldig nyttig å få ta med elevene ut og jobbe med reelle problemstillinger for å nå mål i læreplanen:

- Det er motiverende å jobbe med «ekte» situasjoner. For mange elever blir det mye enklere når oppgaven konkretiseres ved at man besøker området, og får presentert rammene av fagpersoner som driver med dette til daglig. Det å faktisk involveres i det kommunen holder på med, tror vi er viktig for å skape engasjerte ungdommer – det er jo disse som snart blir byens nye voksengenerasjon!

Guro Vestvik, byutvikler i Hamar kommune, syns også samarbeidet har vært både viktig og vellykket, og i tråd med Hamar kommunes prioriterte satsning på unge i aldergruppen 12-18 år:

- Byrom viser seg ofte å mangle programmering og tilrettelegging for denne gruppen, og de unge er sjelden representert på folkemøter og andre medvirkningsarrangementer. Det er derfor ekstra artig å få muligheten til å få de unge i tale med gode innspill og forslag! Resultatet av medvirkningen har dessuten blitt benyttet som underlag og innspill til kommunens utviklingsprosjekter.

- Miljø er viktigst!

Så - hvordan ville bydelen sett ut hvis elevene fikk bestemme? Flere av gruppene hadde tenkt på at bydelen måtte ha boliger og tilbud for alle aldersgrupper, med alt fra lekeområder til bingo og Hawaii-tivoli. En gruppe hadde tegnet et felles samlingslokale, med ferdig timeplan med aktiviteter for alle aldersgrupper. Mange var opptatt av miljø, og flere hadde utvidet bydelen ut i Mjøsa, med elver, båthavn, badebrygge og klatrevegg i Mjøsa.

For vinnergruppa i 8b var miljøet aller viktigst:

- Det viktigste for oss var miljøet! Vi ville at det skulle være grønnere med miljøvennlige alternativer. Vi begynte med å tegne formene på husene, og vi tegnet hager på takene med blomster for insektene og miljøet.

Elevene hadde også tenkt på parkering i utkanten av området for å få mindre biltrafikk, solceller på takene og søppelkasser over hele området. I tillegg hadde de tenkt nøye gjennom plassering og utforming av boligene, fellesområder for alle aldersgrupper, og kreativ utnyttelse av Mjøsa med en elv inn i bydelen. Gruppa syns det var gøy at akkurat deres prosjekt vant: 

- Det var gøy å vinne! Og vi visste faktisk ikke at vi som er ungdommer også kan mene noe om hvordan kommunen utvikler byen vår!