I samarbeid med Hamar kommune har det danske arkitektkontoret C.F. Møller tatt på seg oppdraget med å utvikle Mjøsfronten - og modellen. Med en tiårshorisont for øye har landskapsplanen blitt utarbeidet, og en modell av det kommende området er nå presentert på Bylab i Triangelgården.

Medvirkning fra innbyggere er avgjørende

Mjøsfronten er unikt i den forstand at det skal være et område for alle, uavhengig av alder og bakgrunn. Derfor har det blitt jobbet grundig med en omfattende medvirkningsprosess som inkluderte drivere, politikere, politiske råd og innbyggere. Gjennom flere medvirkningsrunder har byens folk blitt aktivt involvert i utviklingen av planene, og deres innspill har blitt tatt med videre i utformingen av Mjøsfronten.

Av nye momenter på Mjøsfronten nevnes en inndeling i tre deler - Skibladnertorget, badeområdet Mjøsplassen og solplassen med spiseri. Alt i et område for rekreasjon og opplevelser.

Organiske former og variert tilbud

Den nye modellen av Mjøsfronten presenterer et spennende utvalg av organiske former og tilbud som er lagt til rette for publikum. Planene inkluderer blant annet forlengelse av Skibladnerbrygga ut i Mjøsa, et restaurantområde som vil være åpent hele året, og et helårs sjøbad med tilhørende "urban beach". Målet er å skape et levende og attraktivt område som gir plass til sosiale møteplasser og ulike aktiviteter.

NB! Mjøsfronten er åpen i sommer på alle dager med godt vær. Sjøl om ikke alle planer er realisert, er det et fint sted å være også i dag.

Positiv respons og videre engasjement

Publikum, som har fått se den nye modellen av Mjøsfronten, har respondert positivt på de organiske formene og det varierte tilbudet, som det legges opp til. Tilbakemeldingene fra innbyggerne er optimistiske, og de ser frem til utviklingen av det mange vil si er Hamars fineste tomt. Byutviklingsleder Guro Vestvik er svært tilfreds med den lange medvirkningsprosessen og gleder seg til å se prosjektet realisert.

Besøk Bylab - eller kikk på plansjer ved Mjøsfronten

Alle interesserte er velkome til å besøke Bylab (9.00 - 15.00) for en Hamar-prat og for å se modellen av Mjøsfronten. Plansjene med utviklingsplanene er også tilgjengelige nede på Mjøsfronten og på Østre torg.

Arkitektstudentene snakker entusiastisk om de nye planene og er sikre på Mjøsfronten ferdigutvklet vil bli en berikende opplevelse for innbyggerne i årene som kommer. (6- 10 år er skissert, og det tenkes bygget i faser.)

Fortellingskart

Her kan du gå inn på fortellingskartet vårt og se mer om utviklingen av Hamars strandsone.