Kort sagt er Resirkula blitt et kompetansesenter for sirkulær økonomi, som nå har blitt nasjonalt lagt merke til. I dette inngår ikke bare ombruk av gjenstander, men også det å gi muligheter til menneskene; sosial bærekraft.

Heder til et mangeårig arbeid

- For oss var det ærefullt og godt å få denne prisen. Men det er viktig å fortelle at det ligger et mangeårig arbeid bak, sier Grethe Olsby.

Hun mener derfor at prisen går til hele vår region, og et arbeid som går helt tilbake til 90-tallet. 

- Det har vært framsynte politikere, som har tatt klima og miljø på alvor, det er innbyggere som har støttet opp om avfalsshåndtering og gjenbruk, og det er samarbeidende virksomheter, både private og offentlige. Sammen har vi skapt en forståelse og en holdning, som i sum har ført oss dit vi er i dag, sier Grethe Olsby.

Særlig er hun stolt av den sosiale bærekraften. Som eksempel kan nevnes at til sammen 28 personer var i arbeidstrening hos Resirkula via Mjøsanker i 2022. 

Resirkula-konseptet

Sirkula IKS ble stiftet i 2016, og de tar hånd om avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner, som også eier selskapet. Resirkula har vært Sirkula sitt ombrukskonsept siden åpningen i juni 2020.

Et stadig økende antall tonn brukte varer, som blir levert inn på gjenvinningsstasjonen, får nytt liv gjennom de fem butikkene på senteret. Reperasjon og redesign kommer i tillegg til tradisjonelt gjenbruk. Dermed kommer ressurser tilbake  i kretsløpet, og CO2-utslipp fra forbrenning redueres.

Ombruket bremser også uttak av nye naturressurser og ny produksjon. 

Kaféen på stedet, ombruksmottaket og en av butikkene driftes av Mjøsanker, som er en lokal arbeids- og inkluderingsbedrift. 10 % av de ansatte er rekruttert gjennom arbeidstrening og tiltak, slik at den sosiale bærekraften i virksomheten også er svært betydningsfull.

Sist helg kunne Resirkula åpne enda et nytt tilbud med gjenbruk av barneleker og andre gjenstander tilpasset barnefamilier.

Les mer om Resirkula

Fakta om Bærekraftprisen

Samfunnsbedriftene, som delte ut prisen, er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper. De har snaut 600 medlemmer i en rekke bransjer, hvor avfall, brann/redning, energi og havn er de største.

Bærekraftprisen har som mål å motivere bedrifter til å sette seg høye mål og jobbe målrettet med tiltak som har en positiv påvirkning på mennesker, klima og miljø. Samtidig skal prisen løfte fram virksomheter som går foran og viser vei. 

Samfunnsbedriftenes bærekraftspris skal deles ut hvert år framover.

Prisen skal tildeles en medlemsbedrift i Samfunnsbedriftene, som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som jobber aktivt for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.

Prisen består først og fremst av heder og ære, men kommer også med et diplom og 20.000 kroner.