Cathrine Pedersen - foto fra egen LinkedIn-profilHun er utdannet sykepleier med tilleggsutdanninger innen kommunal ledelse, helse og omsorg og topplederprogrammet strategisk ledelse og organisering i helsetjenesten fra BI.

Cathrine Pedersen har vært kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger siden mai 2019. Tidligere har hun vært ansatt som avdelingsleder for flere avdelinger i Rælingen kommune, og hun har også erfaring fra helse- og omsorgsstillinger i Nes kommune.

-Rekrutteringen viser at Hamar kommune er en svært attraktiv arbeidsgiver. Vi har hatt svært mange kvalifiserte søkere og er veldig glade for at Cathrine Pedersen har takket ja til stillingen hos oss, sier kommunedirektør Osmund Kaldheim.