Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, skattetakst, skattesats og eiendomsskatt som skal betales i 2023. Helt eller delvis fritatte eiendommer etter §5 og 7 framgår særskilt av listene:

Listene legges ut med hjemmel i Eiendomsskattelovens §14 og 15.

Klage på eiendomsskattetaksten

Klage kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klage på takster basert på kommunal taksering sendes skriftlig innen 12. april 2023 til Hamar kommune v/eiendomsskattekontoret, postboks 4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no

For klager på takster basert på Skatteetatens formuesgrunnlag, se denne nettsiden hos Skatteetaten.