Fundamentene til den nye brua ble ferdig støpt under perioden med togstans tidligere i høst, og ut over høsten og vinteren fortsetter arbeidene med Stangevegen. Her jobber vi med å etablere nytt vann og avløpsnett, samt å støpe støttemurer for å ta opp terreng slik at veien kan møte brua som kommer. Det skal også monteres nye støyskjermer mot nærliggende eiendommer. Selve brua skal heises inn på stedet i tre deler i juni 2023. 

Prosjektleder Krister Helland Skjærbekk i Hamar kommune retter en stor takk til naboene:  -  Vi ønsker å takke berørte naboer og bedrifter for godt samarbeid og tålmodighet i anleggsperioden, som vi vet medfører støy og andre ulemper. Samtidig jobber vi for å holde oss til en forutsigbar fremdriftsplan, og begrense ulempene så godt vi kan. 

Hvis vi samarbeider kommer alle frem 

Det er også all grunn til å takke både innbyggere, pendlere og reisende som har omstilt seg og endret vaner, og bidratt til at trafikkavviklingen har gått så bra som den har gjort hittil. Nå som minusgradene er på vei, forventer vi at flere vil sette seg i bilen, og at dette vil føre til økning i biltrafikken og køen både inn og ut av Hamar. Dette kan den enkelte være med å påvirke i stor grad, ved å holde på de gode vanene med å sykle, gå og velge kollektivtransport.  - En full buss erstatter cirka 40 biler, forteller markedsrådgiver i Innlandstrafikk Camilla Reinemo Fjellvang. - Hvis du ikke kan sykle eller gå, har det derfor stor effekt på trafikken å velge buss.  

Tog er også et godt alternativ ut og inn av Hamar, for eksempel fra Stange og Brumunddal. I tillegg vil det å justere litt på tidspunktet du reiser, både med bil og kollektivtransport, og velge tidspunkter utenfor rushtidene, ha stor virkning på trafikken. Og hvis du må kjøre bil, kanskje dere kan reise flere sammen? Færre biler på veien betyr mindre kø, og alle bidrag hjelper.  

Sykkel- og gangveger brøytes først 

Både kommunen og fylkeskommunen har fokus på vedlikehold av vinterveiene nå som snøen kommer. Gang- og sykkelveier er alltid prioritert, også de som er midlertidig anlagt i høst/vinter. 

- Vi tilrettelegger for gående og syklende, slik at det alltid vil være mulig å ta seg forbi anleggsområdet, sier prosjektleder Skjærbekk. - Mens vi arbeider med vann- og avløpsnett i Stangevegen, vil sykkelvegen midlertidig gå via Nedre Briskebyveg en periode. Vegen er merket, og vi oppfordrer alle til å følge skiltingen på stedet. 

Her finner du oversikt over brøytestandarder og hvem som har ansvar for hvilke veier. 

Espern bru skal åpne den nye bydelen 

Espern bru vil når den står ferdig åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner. 

Du kan følge historien om Espern bru, se fremdrift, milepæler og modeller av brua i fortellingskartet vårt: Følg byggingen av Espern bru

Mens Stangevegen er stengt, finner du råd til både kjørende, fotgjengere, syklister og deg som reiser kollektivt her: Stangevegen er stengt - hva betyr det for deg?