Vi tilbyr nå oppfriskningsdose mot Covid-19 til:

 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander:
  • organtransplantert
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med følgende alvorlige grunnsykdommer:
  • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
  • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
   • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
   • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 • Gravide:
  • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose

Personer over 65 år

Er du over 65 år og ikke har fått ny oppfriskningsdose, ønsker vi deg velkommen til å bestille time.

Bestill time

Du må bestille time på forhånd, enten digitalt eller på telefon.

Bestill time

Telefon: 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14)

Personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom må ringe  vaksinetelefonen for å bestille time, og vaksinasjon for denne gruppen vil foregå på Rådhuset.

Første mulige dato er mandag 17. oktober kl. 13.15 - 15.00.

Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din. På Helsenorge.no finner du selv oversikt over hvilke vaksinedoser du har tatt tidligere, slik at du får riktig intervall når du bestiller neste dose.

Logg inn på Helsenorge

Ta med dokumentasjon
For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Det kan vises frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor vedkommende navn kommer frem.

Vaksineringen foregår på Maxi storsenter 

Vaksinesenteret vårt ligger i 2. etasje på Maxi storsenter, Aslak Bolts gate 16. Det er gode parkeringsmuligheter, og heis er tilgjengelig både fra parkeringskjelleren og 1. etasje i senteret. Inne på Maxi er det skiltet til vaksinesenteret. Dette gjelder vaksinering av alle aldersgrupper. Unntaket er ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlige grunnsykdommer, som vaksineres på Rådhuset.

Alt om koronavaksinering i Hamar