Stortinget har bestemt å videreføre de midlertidig økte satsene for bostøtte til og med juni 2023. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte.  

Her kan du lese mer om hvem som kan få bostøtte

Ekstra bostøtte til strømutgifter 

Personer som får utbetalt bostøtte for desember til og med april, får 1500 kroner i støtte til strømutgifter. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm. Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så den ekstra strømstøtten blir utbetalt i januar til og med mai.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Du finner søknadsskjema hos Husbanken.

Hvis du allerede mottar bostøtte trenger du ikke søke på nytt for å få strømstøtte. Husk å melde fra hvis det er endringer i husstanden. 

Her kan du lese mer om støtte til strømutgifter.

Få hjelp til å søke bostøtte digitalt 

Innbyggerservice i rådhuset har drop-in hver onsdag i tidsrommet 12.00 - 15.00. Her kan vi hjelpe deg med alle digitale søknader. Den siste onsdagen før søknadsfristen, har vi dessuten veiledere fra boligkontoret til stede. Disse dagene hjelper vi deg gjerne med søknaden om bostøtte.

Husk å ta med deg fysisk dokumentasjon på boutgifter og inntekter du ikke har tilgang på digitalt, for eksempel husleiekontrakt, pensjon fra andre land, dokumentasjon på boliglån eller andre lån. Det er hele husstandens inntekt som blir lagt grunn så husk dokumentasjon for ektefelle og eventuelle barn også. 

Drop-in tilbudet er en del av Digihjelpen i Hamar. Her kan du lese mer om Digihjelp