Vannstanden i Mjøsa synker sakte, og vil sannsynligvis holde seg høy i flere dager fremover. Strandgata er åpnet for trafikk, men resten av de stengte områder og veiene vil fortsatt være stengt av til vannstanden går ned igjen. Etter helgen vil vi åpne områder og avslutte tiltak i takt med at Mjøsa synker. Så snart det er mulig vil oppryddingsjobben etter flommen begynne.

Vi ber derfor innbyggerne fortsette å ta hensyn til skilting som er satt opp, og ikke ta seg inn på avstengte områder.

Her finner du en oversikt over stengte veier og områder.

Fraråder fortsatt bading

Selv om det kan friste med et bad i Mjøsa nå som sola skinner, fraråder vi fortsatt bading. Regnskyll og flom gir avrenning fra landbruket og risiko for overløp av kloakkledninger. Dette gir risiko for smitte av blant annet e.-coli. De siste badevannsprøvene tatt av kommunen viser at det ikke er tilstrekkelig kvalitet på badevannet flere steder langs Mjøsa. 

Flommen fører også med seg løse gjenstander som kan skade, og når vannstanden er høy vet man heller ikke hva som befinner seg under overflaten der det vanligvis ikke er vann.