Kommunestyremøtet følger du direkte her fra kl. 16.00. Fullstendig saksliste og tilhørende dokumenter finner du her.

Møtet begynner med innslag om Hamarprisen, utdeling av gaver fra Lions kalenderaksjon og utdeling av Miljøfyrtårnprisen.

Sendingen vil i etterkant av møtet bli gjort tilgjengelig i vårt videoarkiv.