Vi oppfordrer innbyggerne til å følge med på været, skred- og flomsituasjonen. Farevarsel på rødt nivå gjelder fortsatt for flom og regn, men er nedjustert til oransje nivå for jord- og flomskredfare.

Se aktuelle farevarsel på varsom.no
Følg været på yr.no 

Det forventes at det fortsatt kommer jevnt mye nedbør tirsdag og onsdag. Kommunen følger spesielt nøye med på vannstanden i Mjøsa i dagene fremover, og iverksetter tiltak etter vanlig rutine ved behov.

Her kan du følge med på vannstanden i Mjøsa

Du finner alt om ekstremværet «Hans», viktig informasjon til deg som innbygger og oversikt over hvem du kan kontakte ved behov her:

Ekstremværet Hans