Fremdriften til prosjektet var avhengig av at arbeidene disse fire ukene med togstans gikk som planlagt. Søylene til brua ble ferdigstilt innen fristen, og det betyr at arbeidene med brua nå er godt i rute. Togene går som normalt fra mandag 5. september, og kan igjen være et godt alternativ til transport inn og ut av Hamar mens Stangevegen fortsatt er stengt.

Takk for tålmodigheten!

I juli og august har vi etablert omkjøringsveier for gående og syklister. Disse er asfaltert for å lette framkommeligheten og vintervedlikeholdet som snart blir nødvendig. Biltrafikken er omdirigert til andre innfartsårer som allerede er belastet, og Stangevegen vil fortsatt være stengt frem til neste sommer.

- Vi forstår at dette påvirker hverdagen din, både som innbygger og besøkende, sier konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen. - Derfor ønsker vi å rette en stor takk til både innbyggere og pendlere som har vært fleksible og tatt i bruk sykkel og andre alternativ transportmidler, og som har funnet alternative kjøreruter og reisetidspunkter inn og ut av Hamar. Det har bidratt til at trafikkavviklingen har gått bedre enn forventet i denne perioden.

Arbeidet fortsetter frem til neste sommer

I et komplisert verdensbilde er selve stålbrua nå kjøpt inn, og kommer ifølge planen til byggeplass for sammenstilling i februar 2023. Ut over høsten vil vi arbeide intensivt med Stangevegen. Her skal det blant annet arbeides med vann, avløp og overvannsledninger før vi går løs på støttekonstruksjoner og oppfylling av Stangevegen. 

Brua vil bli heist på plass i løpet av to togstanser i juni 2023. Den blir heist på plass i tre løft og vi vil benytte den største kranen som hittil har vært anvendt for slik montering i Norge. Etter at brua er heist på plass vil det gjenstå en del etterarbeider, og brua med nedkjøringsrampe vil bli ferdigstilt til 1. november 2023.

Vi holder deg oppdatert

Espern bru vil når den står ferdig åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.

Du kan følge historien om Espern bru, milepælene i prosjektet og se hvordan brua blir når den står ferdig på prosjektets nettside. Vi oppdaterer også fortløpende informasjonen om stenging av Stangevegen og hva det betyr for deg:

Følg historien om Espern bru

Stangevegen er stengt – hva betyr det for deg?