Flere innbyggere, krever flere boliger, og akkurat nå er det nærmere 300 boliger under oppføring.
Nybygg på Martodden, Voll & Lund og ved Storhamarsenteret er allerede tatt i bruk, og leilighetsprosjektene på Hervoldtomta og ved politihuset er eksempler på sentrumsnære og populære boliger. I fjor ble det ferdigstilt rundt 250 nye boliger i kommunen, og 60 nye studentboliger var klare til bruk.

Fakta om boligutvikling i Hamar

De neste 10 årene forventer vi at det bygges rundt 3.000 nye boliger i Hamar. Det betyr at vi kan komme til å passere 40.000 innbyggere innen 2030.

650 nye boenheter skal bygges på Ingeberg: eneboliger, rekkehus og lave blokker med tre etasjer. Utbyggingen vil skje trinnvis over flere år.

Rekkehusleiligheter bygges i Frognerhagen på Hjellum: 136 nye boliger når alt står ferdig. 

Espern-området står foran en stor transformasjon de nærmeste årene.

Mange områder planlegges for framtidig boligbygging. Eksempler er Ankerhagen, hvor den gamle yrkesskolen lå, Øvre Ankerløkken og Johannesenløkka, hvor det i dag ligger p-plasser og Circle K bensinstasjon.

Hamars kvaliteter 

Økningen i boligpriser i hovedstadsområdet kan være én årsak til endring i flyttemønsteret, og det er flere som ser at de kan få mer for pengene ved å flytte fra Oslo til Hamarregionen. Mer arbeid på hjemmekontor har gjort at mange ønsker større plass og friluftsområder i umiddelbar nærhet, og i det bildet blir Hamars kvaliteter avgjørende for mange. Det å ha kort vei til alt, og det å komme nærmere familie og venner, er viktig for valg av bosted.