Regnskyll og flom gir avrenning fra landbruket og risiko for overløp av kloakkledninger. Dette gir risiko for smitte av blant annet e-coli.

Flommen fører også med seg løse gjenstander som kan skade, og når vannstanden er høy vet man heller ikke hva som befinner seg under overflaten der det vanligvis ikke er vann. Vi fraråder derfor bading nå. 

Drikkevannet fra Hias er ikke påvirket av flommen

Hias melder på sine egne nettsider at de drifter som normalt til tross for flommen i Mjøsa, og at de leverer drikkevann med samme kvalitet som før flommen. 

Les mer hos Hias