Hamarprisen til gatelaget, her ved Kim og Kai. Einar i midten. Foto Randi KongsliHamar formannskap vedtok før jul at Hamarprisen for 2021 skulle gå til Gatelaget. Prisen skulle etter planen deles ut i kommunestyremøtet i desember. Men så kom koronaen...

Pris og påskekos!

Men da Gatelaget var samlet til lunsj og trening rett før påske, dukket Einar Busterud plutselig opp på Briskeby. Her fikk han delt ut prisen til trener Kai Kristiansen og kapteinen Kim. Hamars politikere var enige om at nettopp de fortjente prisen fordi laget har gjort en betydelig og viktig forskjell i manges liv.

Prisen består av kr 20 000 + en innrammet tegning av Oddmund Mikkelsen. I tillegg fikk alle spillere påskeegg, og det ble ei trivelig førpåske-stund i HamKams klubblokale.

Begrunnelsen for tildelingen  

Gatelagfotball er et lavterskeltilbud til rusmisbrukere i flere byer/klubber. Det overordnet målet er å gi drømmer næring og muligheter til å bli virkelighet. I 2017 etablerte Ham Kam sitt eget gatelag med primus motor Kai Kristiansen.

  • Gatelaget er et flott forbebyggende idrettstilbud som øker livskvalitet for deltakerne.
  • Laget er et samlingspunkt i hverdagen og en møteplass hvor du blir akseptert for den du er. Fotballen tar et stor samfunnsansvar her. 
  • Engasjement rundt enkeltspillere og oppfølging fra trener er enestående, og i løpet av årene som Gatelaget har eksistert på Hamar, har ca 20 spillere kommet ut i jobb eller skole.  

Gatelaget har sammen med flere medspillere truffet en nerve som er verdig en Hamarpris.