Formannskapet i Hamar kommune vedtok 19. oktober at gatelysene i Hamar kommune skal slukkes fire timer om natten. Dette gjelder fra og med natt til torsdag 27. oktober.

Når tennes og slukkes lysene?

Gatelysene i Hamar har digitalt styringssystem. De vil tennes automatisk hver kveld rundt solnedgang. Tiden justeres i løpet av året siden for eksempel snø og naturlig lys også spiller inn.

På hverdager vil gatelysene være slukket mellom klokken 01:00 og 05:00. Lysene tennes igjen klokken 05:00, og slukkes rundt soloppgang. I helgene, natt til lørdag og natt til søndag, vil det være gatelys til klokka 04:00 før de blir slukket. Lysene tennes igjen til kvelden.

Husk refleks

Det er alltid viktig å bruke refleks når det er mørkt ute, slik at du blir synlig i trafikken. Dette gjelder også når gatelysene er tent, siden det ikke er lett å se fotgjengere i mørke klær. Trygg trafikk anbefaler at du bruker refleks som beveger seg når du går, og at du bruker to reflekser slik at du er synlig fra flere kanter.
Les flere gode råd om refleks fra Trygg trafikk her.

Flere strømsparingstiltak

Kommunen jobber også med å få ned strømforbruket i alle bygg.
Her kan du lese mer om tiltakene som blir gjort