Naboer, politikere og andre interesserte fikk med seg arealplanlegger Arne Willy Hortman sin gjennomgang av hvordan arbeidet med planen vil foregå framover. Kommunen samarbeider med fylkeskommunen, og høsten skal benyttes til å utforme forslag til reguleringsplan for gatene nærmest stasjonen og områdene omkring jernbaneparken. Planen skal også foreslå nye løsninger for gående og syklende langs Stangevegen i de nærmeste kvartalene til og med Welhavens gate.

Noen av utfordringene som ble løftet frem av de engasjerte tilhørerne var trafikksikkerheten i området, blant annet farten til syklister i Stangevegen. Kommunen ble spurt om Grønnegata kan gjøres om til forkjørsveg, men det ble svart fra Hortman at dette ikke er aktuelt nå. Fra de frammøtte ble det også påpekt trafikkfarlige situasjoner andre steder i byen, utfordringer med kø gjennom sentrum og at Hamar er en vanskelig by å kjøre i. Noen mente at Hamar stasjon fortjener en plass foran stasjonen og ikke en bilveg rett forbi.

Du kan forstatt komme med innspill

Gikk du glipp av møtet? Du kan fortsatt komme med dine innspill! Videre dialog og diskusjoner fortsetter utover høsten, og det forventes et planforslag på høring til våren. Fristen for å komme med innspill i denne runden er 3. september 2022.

Vi takker for engasjementet til alle som møtte opp, og tar med oss alle nyttige innspill videre i arbeidet med planen!  

Presentasjonen fra møtet finner du her. (PDF, 5MB)

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du lese mer her.

Har du spørsmål til planarbeidet, kontakt saksbehandler Arne Willy Hortman: Arne.Willy.Hortmann@hamar.kommune.no