Vi følger med på Mjøsa og flomberegningene til NVE, og gjør fortløpende tiltak etter våre beredskapsrutiner for flom.

Se prognosen til NVE her.

Du kan følge med på vannstanden i Mjøsa her.

I takt med at vannstanden stiger, blir det nødvendig å stenge noen veier, underganger og områder for publikum.

Disse områdene blir stengt i dag

 • Undergangen ved Vikingskipet er stengt. 
 • Vikingskipet stenger fra kl. 12.00
 • Undergangen ved Espern er stengt.
 • Mjøsfronten stenger og ryddes i formiddag.
 • Victoriaundergangen blir stengt i løpet av dagen. Parkeringsplassen på 8-metersplanet er derfor sperret av, og vi anbefaler å flytte bilen så snart du har mulighet.

Veier og områder som er stengt tidligere

 • Gangveien mellom vannverket og Jessnes er stengt.
 • Gangveien ytterst på Koigen er sperret av.
 • Stupetårnet er stengt. Søndag er det planlagt soloppgangskonsert. Festspillene i Elverum og Hamar kommune jobber sammen om å finne en alternativ løsning for arrangementet. Fortløpende informasjon kommer på Festspillene sine nettsider.
 • Veien på Brygga mellom Skibladnerbrygga og Mjøsfronten er stengt.
 • Skateanlegget på Koigen er stengt.

Nettsiden vår blir fortløpende oppdatert med tiltak som blir gjort.

Her finner du siste oppdatering

Vis hensyn og ta forholdsregler

 • Vi ber alle forholde seg til sperringer og skilt som blir satt opp så lenge tiltakene varer. Samtidig oppfordrer vi alle til å vise hensyn til flommen og ikke oppsøke utsatte områder.
 • Ved stor vannføring i elver og bekker slik som situasjonen er nå, vil det kunne være økt forekomst av bakterier og mer forurensing i vannet. Så lenge de kommunale strendene er oversvømmet blir det ikke tatt badevannsprøver. Vi fraråder derfor å bade nå.