Hamar har 1,07 % befolkningsvekst hittil i år, det vil si 345 flere innbyggere siden årsskiftet. Norges befolkning har i samme periode økt med 0,81 %.

Attraktiv kommune

Vigdis Stensby gleder seg over Hamars befolkningsvekst.- Tallene viser at vi er en kommune i god utvikling. Innbyggerveksten lover godt, både for Hamar og regionen som helhet, sier ordfører Vigdis Stensby.

Hun legger vekt på at Hamar skal utvikles videre for å få flere nye innbyggere i årene som kommer, og løfter frem gode bomiljøer, et rikt kulturtilbud og en velfungerende infrastruktur som viktige bærebjelker for veksten.

- Vi vet også at interessante jobber verdsettes høyt i valget av bosted. Derfor vil vi fortsette å jobbe med å tiltrekke oss bedrifter som kan skape flere arbeidsplasser, sier hun.

Flere tall fra regionen 3. kvartal

Når vi ser på vekst i antall personer og prosent i forhold til folketall siste kvartal, får vi disse tallene under, som viser vekst i hele Hamarregionen, samt i Gjøvik og Lillehammer:

  • Hamar: 243 - 0,75 % vekst
  • Ringsaker: 17 - 0,05 % vekst
  • Stange: 106  - 0,5 % vekst
  • Løten: 16 - 0,20 % vekst
  • Lillehammer: 104 - 0,36 % vekst
  • Gjøvik: Antall  211- 0,69 % vekst

Fødselsoverskudd 

Hamar har det siste kvartalet et fødselsoverskudd på 17.
- Det er ekstra gledelig, sier Vigdis Stensby.

Befolkningstall for Hamar
Befolkning ved inngangen 3. kvartal32 484
Fødte84
Døde67
Fødselsoverskudd17
Innvandring128
Utvandring44
Innflytting, innenlandsk736
Utflyttting, innenlandsk594
Folkevekst243
Befolkning ved utgangen av 3. kvartal32 727
Vekst i prosent1,07 %

Hamar har for øvrig en høyere befolkningsvekst enn Oslo, både for dette kvartalet (0,59 %) og hittil i år (1,02 %). Det samme gjelder hvis vi sammenligner oss med byene Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Horten, Tønsberg og Sandefjord. 

Se flere tall på SSBs nettside