Ordfører Einar Busterud innledet med at dette er et mulighetsprosjekt for Hamar og pekte på at Hamar vil kunne koble seg tettere på Osloregionen. Prosjektsjef Lars Eide fra Bane NOR informerte om at bygging av dobbeltspor vil gi redusert reisetid sørover mot Oslo. De ønsker å bygge den siste strekningen med dobbeltspor over Åkersvika helt fram til Hamar stasjon sammen med dobbeltsporet gjennom Stange (strekningen Sørli-Åkersvika). Beslutningen må tas i 2024 for at byggestarten skal bli i 2025. Oppgradert stasjonsområde med nytt dobbeltspor kan stå ferdig i 2028/2029 forutsatt nødvendige statlige bevilgninger.

Planene omfatter en modernisering av stasjonsområdet og frigir store arealer for byutvikling ned mot Mjøsa. Ny undergang til perrongene vil bli etablert, og denne fortsetter helt ned til de nye utbyggingsområdene mot Mjøsa. I planene ligger undergangen plassert øst for jernbanerestauranten.

Engasjement blant tilhørerne

Blant de frammøtte ble det stilt spørsmål ved uttrekkssporet ved Åttemetersplanet og om godstogene kan bli stående lenge på dette sporet når de skal snu her. Bane NOR svarte at det er aktuelt med 20 minutter to ganger om dagen. Ordføreren påpekte at dersom det blir bygd en ny mur for det nye sporet langs Åttemetersplanet, vil det kunne åpne muligheten for å bygge enda en undergang fra byen mot Mjøsfronten og Bryggavegen.       

Blant de frammøtte ble det reist kritiske spørsmål til planene og flere ønsket fortsatt ny stasjon ved Vikingskipet og etablering av jernbanen i den østlige traseen gjennom byen. Ordføreren svarte at dobbeltsporet nå kun blir bygd fram til stasjonen i samsvar med rammene gitt fra kommunestyret.

Du kan fortsatt komme med innspill   

Gikk du glipp av møtet? Du kan fortsatt komme med høringsinnspill til planforslaget. Fristen for å komme med innspill er 3. september 2022.

Vi takker alle som møtte opp. Mer informasjon om det videre arbeidet vil komme på kommunens nettside og hos Bane NOR. Høsten vil bli brukt til å vurdere høringsinnspillene og vurdere mulige endringer av planforslaget, før dette forventes sluttbehandlet av kommunestyret i løpet av året (desember 2022).   

Presentasjonen fra møtet finner du her. (PDF, 9MB)

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du lese mer her.

Du kan også lese mer om planen i medvirkningsportalen til Bane NOR.

Har du spørsmål til planarbeidet, kontakt saksbehandler Britt Søgaard: britt.sogaard@hamar.kommune.no