Helsesykepleierne Kari Jæger og Marianne Buvik håper mange vil benytte seg av tilbudet. 

  • Vaksinen anbefales av Folkehelseinstituttet.
  • Det holder å ta vaksinen en gang.
  • Beskyttelsen varer i flere år. 

Skole-vaksinering

Elever, som går på en videregående skole, får beskjed om vaksinering på sin skole, og mange er allerede vaksinert eller de har fått time for vaksinering. For elever bosatt i Hamar, er vaksinen gratis. Elever fra andre kommuner, må betale 500,- kroner. *

Påmelding for deg som ikke er elev

Er du ungdom fra Hamar (født 2004) og ikke går på videregående skole, men vil ha vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine), må du melde deg på via lenken på denne nettsiden. Velg onsdag 8. februar og tid etter klokka 12.00.

Jeg vil vaksinere meg  NB! Se bort fra at det spørres om reisemål i skjemaet.

Påmeldingen er bindende og du må betale hvis du ikke møter opp til avtalt tid. På vaksinedagen blir det satt opp stoler utenfor vaksinasjonsrommet i 1. etasje i Hamar rådhus. Her venter du til du blir ropt opp. Etter vaksinen er tatt, skal alle vente 20 minutter før det er greit å gå ut igjen.

Særlig utsatt gruppe

Helsesykepleier Kari Jæger forteller at personer i alderen 15 – 25 år er spesielt utsatt for smitte. Ikke alle blir syke, men de kan smitte andre. I russetida er man kanskje særlig utsatt. Dette fordi en kombinasjon av tett samvær med andre, festing med høyt alkoholforbruk og lite søvn, gjør at russen og andre ungdommer blir mer mottakelige for smitte med meningokokkbakterien. Røyking, også passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren og faren for å utvikle alvorlig sykdom.

Nyttig ved utenlandsreiser

Flere land, blant annet USA, Storbritannia, Australia, Brasil, stiller krav om at utvekslingsstudenter er vaksinert med meningokokkvaksine. Vaksinen kan derfor være lur å ta, ikke bare med tanke på russefeiringa, men også hvis man skal utenlands med det første.

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.

* Ulike vedtak om betaling

Årsaken til at noen får gratis vaksine, mens andre må betale, skyldes ulike vedtak i kommunene. I Hamar har kommunen sagt at de skal betale det vaksineringen koster, mens flere andre, og særlig mindre kommuner, ikke har sagt ja til å dekke vaksine-kostandene. 

Tidligere år har omkring halvparten av elevene vaksinert seg. Det gir en kostnad for Hamar kommune på cirka 90.000 kroner, men hver og en ungdom slipper da å betale en egenandel.