Ordfører Einar Busterud er glad for den gode plasseringen, og påpeker at rapporten ikke er «eksakt vitenskap», men at kommunen er i en oppadgående spiral.

- Man må sammenligne seg selv over tid. Vi har ligget høyt lenge, og det er positivt, sier han.

Flere gode rangeringer

Han trekker også frem at kommunen er nummer 11 på kommunebarometeret til KS, og nummer 29 på Kommunieindeksen til Agenda Kaupang.

- Vi ligger høyt på de tre uavhengige målingene som blir gjort i kommune-Norge, og det sier at vi er i øverste divisjon, og det er bra, mener Busterud.

Samtidig trekker han frem at det er regionen som er viktig for næringslivet, og at bedriftene selv ikke er opptatt av kommunegrenser, men konkurransekraften totalt sett.

- Hamar er bysentrum for tre kommuner, og det er vinn/vinn å få økt sysselsetting og flere innbyggere nord for Oslo, poengterer han.

En årlig undersøkelse

Kommune-NM er en årlig undersøkelse, og den publiseres for 11. gang i år. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO. Kommune-NM rangerer landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringslivet, og indikatorene i undersøkelsen er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk. Årets indikatorsett dekker fem temaområder; næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Hamar har hatt en positiv utvikling siden 2015. Det skyldes netto innflytting og befolkningsvekst, og økende andel unge. Hamar gjør det også godt på arbeidsmarkedsområdet.

Langsiktig jobbing gir resultater

Innlandet har de siste årene hatt en relativ vekst (mot seg selv) som er i den beste halvdelen av fylkene. Aller best er utviklingen innen områdene næringsliv og kompetanse. Vi ser en utvikling som viser at langsiktig jobbing gir resultater, sier Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet.

Resultatene fra NHOs Kommune-NM gir nøkkeltall på en rekke relevante områder som er av interesse for bedrifter, politikere, offentlige etater og innbyggere.

- Dette er eksamensdag for kommuneledere i hele Innlandet. Det er en bred tilnærming - sett fra næringslivets perspektiv. En kommunes evne til å skape fremtidige jobber er avgjørende også for fremtidig kommuneøkonomi. I NHO er vi opptatt av å synliggjøre hva som skal til for å skape lokale arbeidsplasser og vekstkraft for Innlandet, og denne rapporten er et verktøy for nettopp dette, sier Kristiansen.

Innlandet er på plass nummer 9 av i alt 11 fylker. Før Troms og Finnmark og etter Agder. Innlandet gjør det her best innenfor kategorien kommuneøkonomi (7).