Om bispegården og bispesetet

Sveitservillaen i Folkestads gate 52 bak Hamar domkirke ble bygd i 1888 av biskop Arnoldus Hille. Huset har siden vært bolig for biskopen i Hamar fram til 1993. Da ble boligen omgjort til kontorlokaler for det som i dag teller 12 ansatte.

Hamar har vært bispesete siden 1153 da pave Hadrian sendte kardinal Nokolaus Breakspere for å etablere Hamar som en egen kirkeprovins. På 1500-tallet var storhetstiden over for middelalder-Hamar etter reformasjonen og den nordiske sjuårskrigen. Da ble Hamar lagt inn under Oslo bispedømme. Hamar ble gjenopprettet som eget bispedømme i 1864, og Halvor Folkestad ble da innsatt som biskop. 

Les mer om Hamar bispegård.

Om blå skilt

De første kobolt-blå skiltene ble satt opp i Oslo i august 1990. Formålet med skiltene var og er å fortelle kulturhistorie i kortform der det faktisk skjedde.  Kort tid etter at skiltene ble satt opp i Oslo, kom de første forespørslene fra steder utenfor Oslo, og nå finnes de over hele landet. Gjennom et samarbeid med kommuner, foreninger og lag over hele landet viser de plasser som rommer norsk kulturhistorie. 

Les mer om blå skilt i Norge.

Markering av kulturminnet

Lørdag 7. september inviteres publikum til avduking av det blå skiltet, som vil markere Hamar bispegård i bybildet som et levende kulturminne.

  • Ordfører i Hamar, Vigdis Stensby, vil foreta avdukingen.
  • Biskop Ole Kristian Bonden leder programmet.
  • Torbjørn Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i Opplysningsvesenets Fond forteller om bispegårdens historie. 

Programmet starter kl. 14.00, med selve avdukingen skjer nærmere klokka 15.00.
Alle er velkommen!