- Særlig gledelig er det at vi har en kino som er landsledende, og vi har en økende trend på de fleste områder, kommenterer kultursjef Morten Midtlien.

Telemarkforsking har hvert år siden 2011 rangert kommunene i Norge med bakgrunn i en rekke datakilder innen kulturområdet. Kommunene rangeres i ti kategorier, samt en samlet rangering som er summen av disse ti, og det er her Hamar er på en 6. plass. For området kino, er vi på en delt 1. plass. 

Opp fra en bra 9. plass i fjor

Hamar kommune scorer 305 poeng på kulturindeksen. Oslo, som ligger klart på topp, har 383 poeng.  

På en 2. plass finner vi Røros, på tredjeplass er Nord-Aurdal – og videre: 4. plass: Stavanger, 5. plass: Lillehammer, 6. plass: Hamar, 7. plass: Bergen, 8. plass: Ål, 9. plass: Trondheim, 10. plass: Tynset.

Se hele kulturindeksen for alle kommuner her

Hamars plassering i de forskjellige kategoriene

 • Kunstnere 30. plass
 • Kulturarbeidere 9. plass
 • Museum 76. plass
 • Kulturarrangement 20. plass
 • Kino 1. plass (68 poeng – delt med fem andre)
 • Bibliotek 68. plass
 • Scenekunst 10. plass
 • Kultur for barn 216. plass
 • Sentrale tildelinger 113. plass
 • Frivillighet 108. plass

Billettinntekter totalt og antall kino-visninger vektes høyt når de 10 kategoriene legges sammen.

Tidligere plasseringer for Hamar

 • i 2017 på 8. plass
 • i 2018 på 8. plass
 • i 2019 på 11. plass
 • i 2020 på 10. plass
 • i 2021 på 9. plass.