- Vil DU være med på et jubileum for å markere byen som fikk kjøpstadsrettighetene 21.mars 1849?

Hva skal skje?

Jubiléet skal være for alle, men ha ekstra fokus på barn og unge, og skal knyttes opp mot Hamars kulturhistorie med fokus på de siste 25 år. Jubiléet skal bære preg av at Hamar er både by og land, og det unike for Hamar skal synliggjøres. Målet er også at jubileet skal gi kunnskap om vår felles kulturarv og evne til å omgås andre kulturer. Vi håper det vil bli aktiviteter i hele kommunen gjennom alle årstider! 

Slik skal vi jobbe

Vi jobber for å skape et jubileum hvor alle innbyggere får mulighet til å delta med glede og kreativitet. Vi skal samarbeide med lag og foreninger, næringslivet og innbyggere for å gjøre året spesielt for hele kommunen. Jubiléet skal bli et felles løft for Hamarsamfunnet. Vi håper mange vil bli motivert til å delta og komme med innspill til hvordan vi skal skape en flott feiring gjennom jubileumsåret.

Ekstra tilskuddspott til de som vil bidra

Den felles økonomiske innsatsen vil bli summen av kommunale bevilgninger, eventuelle sponsorer og frivillige innsats. Vi håper alle vil gå sammen, slik at summen av arrangementer og markeringer blir mye større enn hva kommunens bevilgning gir bidrag til.

Vi har en søkbar jubileumspott (ekstraordinære tilskuddsmidler) til frivillige og andre i kulturlivet i Hamar. Dette er ment til arrangementer og andre tiltak som har spesiell fokus på Hamar som by. Søknadsfristen er 1. juli 2023.

Søk om tilskudd (DOCX, 44KB)

Organisering

En jubileumskomité er nedsatt og består av følgende medlemmer: 

  • Randi Kongsli, prosjektansvarlig - HK Kultur og frivillighet
  • Helge Hafsahl Karset, leder - HK – politisk representant
  • Ida Olastuen Kornberg - HK – politisk  (vara)
  • Tor Rullestad - HK - Kultur og frivillighet
  • Per Øyvind Riise - Anno museum, Domkirkeodden
  • Morten Ørbeck - Høgskolen Innlandet
  • Ruben Arie Slob - Frivillighet
  • Tara Falch Winge - Ungdomsrådet

Arbeidsgrupper med ulike aktører aktiveres etter behov.  

Logo

Jubileumslogo for Hamar 175 årJubiléet har fått sin egen logo, som vi er stolte av. Den skal ikke på noen måte erstatte kommunelogoen, men være til stede der det handler om selve jubiléet. Skrift, farge og former er hentet fra kommunens designmanual, slik at vi står fram lett gjenkjennelig og helhetlig.

Jubileumsprogram

Komiteen er godt i gang med planleggingen av programmet, og vi har allerede fått innspill fra ulike hold. Det er vi veldig glad for, og vi håper at flere melder etter hvert som jubileumsåret nærmer seg. 

Invitasjoner er sendt ut via epost til nærmere 200 lag og foreninger, i tillegg til en rekke aktører innen kultur og næringsliv. 

Har du innspill? 

Ta kontakt med prosjektansvarlig