SSBs framskrivinger viser videre at Hamar vil stå for nærmere 30 prosent av veksten i Innlandet, mens Hamar og Stange til sammen utgjør 49 prosent.

Befolkningstall og framskrevet befolkningsendring
KommuneInnbyggere 2022Framskrevet 2050Vekst i antall
Hamar31 99936 6454646
Lillehammer28 42531 8853460
Gjøvik30 26732 4982231
Ringsaker35 07337 5032430
Stange21 15624 2873131
Løten77158361646

Jobbtilbud viktig for tilflyttere

En måling utført av Markedsinfo i mars i år viser at Hamarregionen fortsatt har et godt omdømme, og at vi er en attraktiv region å flytte til. Og av de som ble spurt om man kunne tenke seg å flytte til Hamar, er jobbtilbud den viktigste faktoren, kombinert med det å komme nærmere venner og familie. Skole- og kulturtilbud nevnes også som viktige kriterier.

I sum er det mange som har positive assosiasjoner til Hamar som by og bosted, og det er nettopp også ordet by som nå har festet seg som assosiasjon blant de som har blitt spurt. Det bekrefter også posisjonen Hamar har fått med tanke på den såkalte sentralitetsfaktoren. Her ligger Hamar på nest høyeste nivå blant landets kommuner totalt sett. Sentralitetsindeksen sier noe om tilgang til arbeidsplasser og servicefunksjoner, og målingene gjøres av SSB.

Mer for pengene

I tillegg til kvaliteter som jobb, kvaliteten på kommunale tjenester som skole, barnehage, kultur- og fritidstilbud, er det er flere som ser at de kan få mer for pengene ved å flytte fra storbyene til Hamarregionen. Målinger gjort av Eiendom Norge viser for eksempel at prisene i Hamar pr kvadratmeter utgjør halvparten av hva de gjør i Oslo.

Vekst i antall innbyggere og arbeidsplasser

-Hamar har de senere år hatt vekst i både antall innbyggere og arbeidsplasser, og disse målingene bekrefter at vi er på rett vei med tanke på visjonen vår om å være Innlandets urbane hjerte, sier konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen.

Han legger til at dette ikke er en hvilepute, men snarere gir motivasjon til å fortsette med å levere gode tjenester til innbyggerne samtidig som vi evner å utvikle både by-, bolig- og næringsområder for å tilpasse oss veksten.

Nærmere hverandre

-Hamars innbyggere, inkludert næringsdrivende, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og frivillige har over tid vist en enorm entusiasme og vilje til å komme sammen og trekke i samme retning. Det får vi betalt for nå, sier Kjetil, og legger til at han også gleder seg til fortsettelsen av det gode samarbeidet mellom kommunene i regionen.

-Vi skal gjøre vårt beste for å fortsette å både tiltrekke oss nye innbyggere og ta godt vare på de som allerede bor her, sier Kjetil og berømmer alle ansatte som går på jobb hver eneste dag med mål om å bidra til det.

  • Nye befolkningsframskrivinger for kommunene viser at Hamar vil ha en befolkningsvekst lik landsgjennomsnittet.
  • Befolkningsframskrivingen viser befolkningsvekst i sentrale strøk, mens befolkningen i distriktene blir stadig eldre. Dette er trender som har foregått over lengre tid.
  • Hele Norge blir eldre på sikt, men sentraliseringen fører til sterkere aldring i utkanten. Mange unge voksne flytter til sentrale strøk og får sine barn der, mens de eldre blir værende i distriktene. I noen kommuner vil de eldre kunne utgjøre én tredjedel av befolkningen i 2050.

 

Les mer om befolkningsframskrivningen her på nettsiden til SSB.

Kilder: Markedsinfo - omdømmemåling for Hamarregionen 2022, ssb.no