Hvis det ikke blir noe nedbør av betydning i dagene fremover, vil vannstanden etter hvert begynne å synke. Følg med på siste prognose til NVE her.

Fortsatt stengte veier

Selv om Mjøsa mest trolig har nådd sitt høyeste nivå, vil vannstanden sannsynligvis holde seg på samme høyde i flere dager fremover. Områder og veier vil derfor fortsatt være stengt av til vannstanden går ned igjen, og åpnes i takt med at Mjøsa synker. Vi ber derfor innbyggere og trafikanter om å fortsetter å ta hensyn til skilter og anvisninger ved de flomutsatte stedene.

Her får du oversikt over hvilke veier og områder som er stengt. 

Følger opp tiltak

Kommunen har fortsatt god beredskap i dagene fremover, for å kunne åpne veier og områder og fortløpende avslutte tiltakene som er gjort mot flommen.

Vi oppfordrer også berørte innbyggere og næringsdrivende til å fortsette å holde seg oppdatert, og følge opp de forebyggende tiltakene som er satt i gang. Dette er særlig viktig når vannstanden er forventet å holde seg høy over flere dager.

Besøk av statsråd og statsforvalter

Søndag var kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, statsforvalter Knut Storberget og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund på besøk i Hamar for å se på omfanget av flommen, og høre om hvordan kommunen og innbyggerne har blitt berørt. Kommunalministeren ville høre om hvilke konsekvenser flommen vil få, på hvilken måte innbyggerne har blitt berørt, og hvordan kommunen har vært rustet for å møte flommen og håndtere situasjonen.

Bildene i galleriet viser Mjøsa på sitt høyeste søndag morgen.