Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter yter bistand i småbarnsfamilier. Dette er et forebyggende tilbud, et supplement til det offentlige hjelpeapparat. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress. 

Det har ikke vært venteliste. Familiene, som har bedt om hjelp, har blitt koblet til en familiekontakt så snart det praktisk har latt seg gjøre. Som regel senest innen cirka to uker, forteller koordinatorene, og roser samtidig de frivillige. 

- De gjør en viktig og positiv forskjell for småbarnsfamilier i kommunen vår! sier Margit Nordstoga.

Gode sitater

At familien setter pris på hjelpen, er hevet over tvil. Her er noen av mange sitater om tilbudet, både fra barna selv og fra foreldrene:

  • "Jeg elsker deg", roper 4-åringen idet familiekontakten forlater hjemmet.
  • "Takk for at du hjelper mamma", sa 6-åringen.
  • ”Hvordan skulle jeg klart meg uten deg?” 
  • ”Det er så godt med denne pausen – jeg kan sove!” 
  • "Det er så godt at andre voksne kan SE Barna mine". 
  • "Hun sier jeg er en god mamma, og det gjør så godt å høre"!

Familiene gir tilbakemelding om stor verdi og takknemlighet over et velfungerende lavterskeltilbud. De liker det forutsigbare ved at en familiekontakt er fleksibel og kommer til dem ukentlig. 

Et givende arbeid

Av de 48 familiekontaktene, som jobbet i fjor, var tre menn og resten kvinner. Regelmessig rekrutteres noen nye, mens andre går ut. De tilbys kurs og veiledning i jobben de skal gjøre, og de får gode hverdagserfaringer:

  • "Å føle at man er nyttig for noen, er det som motiverer meg til oppdrag som familiekontakt".
  • "Jeg blir rørt og glad”.
  • "Er så glad for å være en del av dette nettverket”.

Tilbudet har for øvrig vært i Hamar i 16 år, og det fortsetter framover. Det har politikerne sagt ja til. 

- Stor takk til administrativt og politisk miljø i Hamar kommune som heier på oss, sier Margit Nordstoga og Linda Soløst.

Hjelp til flyktningfamilier

Nå kommer også flere flyktningfamilier, blant annet fra Ukraina, til Hamar. Det betyr økt behov for familiekontakter, og Linda Soløst forteller at det skal settes i gang nytt kurs til høsten, slik at kommunen kan rekruttere flere frivillige. 

- Hvis noen har lyst til å bli familiekontakt på frivillig basis, er det bare å ta kontakt med oss, sier de og lover ei meningsfylt fritid.

Lenke til kontaktinformajon og mer om Home-Start Familiekontakten i Hamar.