Har du observert en fremmed art? Da ønsker vi at du registrerer det i vår nye kartløsning slik at vi får oversikt over hvor disse artene fins i kommunen vår. 

Registrer uønskede arter her

Hvorfor registrere uønskede arter?
Formålet med registreringsløsningen er å samle inn informasjon om omfanget av uønskede arter i Hamar. Vi får da oversikt over hvor disse artene har etablert seg, og vi kan sammen bidra til å fjerne dem eller hindre at de sprer seg til nye områder. Vi oppfordrer alle som får brunsnegler eller andre uønskede arter på sine eiendommer om å fjerne dem fortest mulig.

Hva er en fremmed art?
Fremmede arter er planter og dyr vi ikke ønsker å ha i Norsk natur. Vi bruker derfor ofte uttrykket uønskede arter. De uønskede artene gjør skade eller fortrenger utbredelsen av de artene som naturlig vokser her. Mange av de fremmede artene blir høye og tar både lys og næring fra de artene som vokser naturlig i naturen. Eksempler på slike arter er kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, tromsøpalme og lupin. Du kan lese mer om fremmede arter på Statsforvalteren i Innlandet sin nettside.

Er du usikker på om sneglen eller planten du har funnet er en fremmed art?
Appen Artsorakel bruker bildegjenkjenningsteknologi til å bestemme hvilken art du har funnet. Artsorakelet er enkel å bruke. Du tar et bilde med telefonen, eller finner fram et du allerede har tatt, og spør orakelet hva dette er. Veldig raskt får du svaret. Samtidig får du vite hvor sikker i sin sak Artsorakelet er. Artsorakelet kan også brukes på datamaskinen din. Last ned Artsorakel der du vanligvis finner apper.