Før skolestart besøkte samferdselsminister Knut Arild Hareide skolens markering av det nye tiltaket. Etter hvert skal det etableres hjertesoner ved alle skolene i HamarDette er en del av den overordnede strategiplanen, og Ingeberg skole baner vei for skoler i  hele fylket.

- Hvis foreldre opplever skoleveien som utrygg, er det flere som kjører barna sine til skolen. Med hjertesone her på Ingeberg skole blir det trygt å gå og sykle til skolen. Det er vinn-vinn for alle, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide. - Dette er helt i tråd med sånn vi vil ha det. Med 500 millioner kroner bevilget fra staten til tiltak som dette i hele landet og et Storting som er samlet om det, så må vi konkretisere det.  

Hva er en hjertesone?

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Hjertesoner gir mindre biltrafikk og tryggere soner for stopp og henting, som er bra for alle som ferdes i trafikken.

Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone, for en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

En hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både små og store tiltak.

Les mer om hjertesoner

Hjertesone = tenke helhetlig 

Statssråd Hareide er tydelig på hvor viktig det er for alle som beveger seg rundt skolen å være bevisst egen adferd. I tillegg til god infrastruktur er det viktig å tenke helhetlig.  

– Jeg har selv en 6-åring som begynte på skolen i høst, og  jeg har takket ja til å være trafikkvakt ved skolen. Jeg tror at når du påtar deg en slik rolle, tenker du annerledes når du beveger deg rundt en skole og er mer bevisst når du selv kjører i nærheten av en skole, reflekterte Hareide. 

Tor Harald Tusvik, arealplanlegger i Hamar kommune, støtter ministeren i dette. Tusvik arbeider med planlegging av fysisk infrastruktur, men for ham er dette bare halve jobben med en tryggere skolevei.  

– Den andre halvdelen som er essensiell for å lykkes, er samarbeidet som foregår mellom oss i kommunen, skolen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).  

I arbeidet med hjertesone på Ingeberg skole har nettopp helhetstankegangen fra Trygg Trafikk blitt tydelig for kommunen. Det har gjort det enklere og raskere å gå inn i hjertesonearbeidet.  

Trafikkoppdragelse

Med 5 millioner i ekstrabevilgninger fra fylkestinget til hjertesone i Innlandet, er regionleder Marianne Mittet Solbraa sikker på at det er godt grunnlag for motiverte skoler og foreldre.  

– Når kommunen allerede har planer for infrastruktur, kan skolen og FAU gjøre tiltak for å endre holdninger og adferd. Det er viktig å få frem at trafikkopplæring og trafikkoppdragelse er vel så viktig i dette bildet, sier Solbraa. - Gode forbilder og rollemodeller utgjør et viktig bidrag i å få alle til å tenke på hvordan de ferdes i trafikken.  

– Når alt kommer til alt, så betyr det jo ikke så mye at vi kommer fire-fem minutter raskere frem. Det som betyr noe, er at barna våre kommer trygt til og fra skolen. I det ligger det også en oppfordring til foreldreutvalget om å jobbe for at alle foreldre faktisk setter av barna i droppsonen, understreket regionlederen for Trygg trafikk i Innlandet.