Matvareprisene økte med 7,6 prosent i løpet av juli. Sammenlignet med juli i fjor er matvareprisene nå 10,4 prosent høyere. For en familie på fire med et nøkternt matbudsjett på kr 10 000 kroner i måneden, betyr det at utgiftene til mat og drikke nå er kr 1 000 kroner høyere enn for ett år siden.

Selv om prisen på drivstoff gikk litt ned i løpet av juli, er prisene fortsatt nesten 50 prosent høyere enn for ett år siden. Norges Bank har varslet flere rentehevinger framover, og i tillegg var vårens lønnsoppgjør på 3,7 prosent, og det er ikke nok til å dekke økte priser.

Kurs i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering

De fleste av oss vil få dårligere råd, og da kan det være godt å få tips og råd for å bruke penger smartere, eller hjelp til å ta nødvendige grep for å få orden på hverdagsøkonomien eller å bli ferdig med gjelda. Aktuelle temaer er budsjett, sløsing/sparing og dagligvarer.

Det holdes både digitale kurs og fysiske kurs i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering, samt workshop om økonomi for unge under 30. Vi kan etter avtale holde kurs med tolk.

Bli med på kurs og få verktøy og gode råd om hvordan du kan ta første skritt for å bedre din hverdagsøkonomi eller ta tak i egen gjeld. 

Lenke til påmelding, kursdatoer og mer informasjon

 

Økonomitips

Skaff deg oversikt over din økonomiske situasjon – sett opp ditt budsjett:

Enten du har økonomiske problemer, eller kommer til å få endringer i din økonomiske situasjon, vil første råd være å skaffe en oversikt over din økonomiske situasjon, inkludert evt. gjeld.

Øke inntekter: Enten du er i jobb eller ikke, så kan det være aktuelt å undersøke om det er mulig å øke/stabilisere inntekten.

Redusere utgifter: Mange kan spare penger ved ta en kritisk gjennomgang av alle utgiftsposter.

  • Hvilke utgifter er helt nødvendige? Vi må ha bolig, strøm, mat, forsikring og mobil.
  • Kan boutgiftene eller strømregningen reduseres?
  • Har du krav på redusert sats for utgifter til barnehage, skolefritidsordning og evt. annet barnetilsyn?
  • Kan du si opp abonnementer og redusere utgiftene til telefon, internett, streaming/ mediebruk mv?
  • Kan du kutte i bilutgifter, alkohol, tobakk, ferie og fritid, herunder medlems-kontingenter i foreninger osv.
  • Er evt. bidragsnivå og skattetrekk riktig i forhold til dagens inntekter?