Fire ruter blir påvirket 

Det er bussrutene B22, B23, B24 og B25 som blir påvirket av at Stangevegen blir stengt for gjennomkjøring i vel ett år fra 27. juli.

- Vi har beregnet at bussene får ca. åtte minutter lengre kjøretid på omkjøringsvegen, sier enhetsleder Stine Fredriksen i Innlandstrafikk.

Når kjøretida på hver tur øker, er det i utgangspunktet ikke mulig å opprettholde dagens tilbud på disse rutene.  

- Ved å sette inn ekstra busser kan vi tilby like mange avganger med buss som planlagt, sier Fredriksen.

Viktig for kundene 

- Det er viktig for oss at kundene vet at de kommer seg dit de skal mens trafikken i Hamar sentrum blir påvirket av byggeaktiviteten på Espern. Når reisetida på rutene øker, må vi justere avgangstidene, men vi kommer til å ha like mange avganger som normalt, forsikrer Fredriksen.

De nye rutetidene er lagt inn i reiseplanleggeren Entur og på nettsida til Innlandstrafikk. Selskapets kundesenter kan også svare på spørsmål på telefonnummer 02040.

- Vi oppfordrer de som ikke velger å gå eller sykle i denne tida til å kjøre buss framfor personbil. Dette kan faktisk påvirke trafikkmengden og kø-situasjonen i gatene som blir berørt, avslutter Stine Fredriksen. 

På nettsiden til Hamar kommune kan du lese om arbeidene med Espern bru.