Totalt i Hamar kommune er nå over 100 virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Blant dem både kommunale, fylkeskommunale, statlige og private virksomheter.

Intersport - ved butikksjef Steffen Stranden - mottok diplomet av ordfører Einar Busterud i forbindelse med et formannskapsmøte nå i desember. 

Bærekraft hos INTERSPORT

Sitat: Vårt arbeid med bærekraft beskriver ansvaret vi tar for mennesker internt og eksternt, samfunnet vi opererer i og vårt fotavtrykk på miljøet rundt oss. Våre bærekraftsmål omfatter butikkene våre, oss som landsdekkende kjede og som internasjonal sportsaktør.

  • Vi har som mål å tilrettelegge for aktiv livsførsel og støtte oppunder lokalmiljøet vi er en del av. 
  • Vi målsetter å være bærekraftige i alt vårt virke.
  • Vi skal minske vårt miljøavtrykk gjennom ansvarlige innkjøp, bærekraftig produksjon, samt tilrettelegge og hjelpe våre kunder til å ta gode valg.

På den måten bidrar vi til at fremtidige generasjoner og kunder får gleden av naturen slik den er i dag. Som en av verdens største sportskjeder er vi opptatt av at verden vi lever i skal være et godt sted for kommende aktive generasjoner.

Ønsker du at din bedrift skal miljøsertifiseres?

Hamar kommune er partner i Miljøfyrtårn-nettverket, og har gjennom det, en avtale med CertNor. De gjennomfører sertifisering av bedrifter og virksomheter i kommunen. For å få tildelt en sertifisør og komme i gang med miljøfyrtårnsertifisering, ta kontakt med CertNor på post@certnor.no

På miljødirektoratets nettside finner du mer informasjon om miljøstyring og miljøsertifisering.

Les mer om miljømerking og sertifisering