For beboere på strekningen vil atkomsten opprettholdes. Østre Alu og Limhusvegen vil ha adkomst fra Hamar i hele perioden (stengt mot Jessnes). Gubbestuvegen og Montessori-skolen får adkomst fra Jessnes. Jessnesvegen åpnes for trafikk fra Hamar til eiendommer fortløpende etter hvert som anlegget bygges nordover. Omkjøring via Frøbergvegen vil bli skiltet.

Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av mai. Det skal etableres ny hovedvannledning på strekningen fra grensa mot Ringsaker kommune (krysset Kårtorpvegen - Jessnesvegen) til innkjøringen til Hedmarkstoppen høydebasseng.

Hias'  hovedvannledning skal etableres i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg.

Vi beklager ulempene som prosjektet medfører.