Førjulstida fyller oss med følelser av forventning. Jula nærmer seg, og byen pyntes. Det er juletoner og julesmaker. Stemningen gjør at vi blir trukket nærmere hverandre, og vi søker opplevelser sammen.

«Jul i hjertet» er overskriften på førjulsprogrammet i Hamar, og det er den gode, varme følelsen vi håper å skape. De siste årene har kommunen og sentrumsaktører slått seg sammen for å bygge fellesskap, skape hygge og gi barn og voksne gode jule-opplevelser. 

Noen fortjener også litt ekstra varme og omtanke akkurat i år. Hamardikter Rolf Jacobsen sa det så fint: «Også du kan si et ord om glede. Du har en hånd, varm, hvis du vil.» 

Ordene kan du lese på en vegg på Østre torg, og de er en god påminnelse til oss alle  i dagene fram mot jul. 
 

Velkommen til julihjertet.no