Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss, gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Etter en sommer med god vekst, er det helt nødvendig å ta "en sjau" for å bidra til fri sikt langs vegene. (Dette ansvaret går også fram av Vegloven.)

Når en eiendom har tre/hekk ut mot vegen, må huseier sørge for: 

  • at grener og kvister ikke henger lavere enn 5 meter over vegen. 
  • at grener og kvister ikke strekker seg ut i vegbanen, på fortauet eller på gang- og sykkelvegen. 
  • at fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre ikke må tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjonen
  • at hekk, busker og trær ikke skjuler trafikkskilt, vegnavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • at grener ikke når opp til ledninger.
  • at trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av grener eller vegetasjon som gjør vegen smalere. 
  • at grener som har falt ned, eller er klippet av, fjernes. Husk at grener og hekkeklipp kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Befaring og brev

Kommunen håper alle vil ta en titt rundt egen eiendom og se om det trengs litt beskjæring. Noen innbyggere har allerede rukket få et brev med henstilling om å rydde opp i buskas og vekster. Andre vil få det om kort tid, da kommunen er ute og ser over gatene i disse dager; først i sentrum, deretter lenger ut.

Framkommelighet og trygghet er viktig, og her har vi alle et ansvar. Er du i tvil om hva du skal klippe eller hvor mye, kan du ringe kommunen og spørre.