Det har i høst vært gjentagende feil med klokkespillet, som har slått ut sikringen. Siden sikringen har gått så ofte, har programmert musikk blitt spilt på feil tidspunkt hver gang klokkene har blitt aktivitert igjen. 

Sammen med Bjørn Sverre Kristensen som programmerer musikken, har kommunen derfor tatt avgjørelsen om at klokkespillet må bli stille fram til sommeren. Før den tid, vil det bli gravd og lagt ned ny kabel fram til klokkene, slik at de igjen kan spille sine korte melodier og punktlige timeslag - uten strømbrudd.

Fakta om klokkespillet

  • Klokkespillet består av 24 klokker og spenner over to oktaver.
  • Klokkene har ulik størrelse og veier fra 29 til 680 kilo. Totalt 3,8 tonn.
  • Klokketårnet er tegnet av arkitekt Tor Kraft i Hamar.
  • Klokkene er støpt hos Olsen Nauen klokkestøperi.
  • Klokkespillet og dens plassering er unik for Hamar. Klokkespillet er et "offentlig instrument" som har blitt godt mottatt av innbyggerne.
  • Arbeidet med  oppfølging og gjennomføring samt vedlikehold og programmering av klokkespillet, finansieres av Hamar kommune. (Et samarbeid med Kultur og frivillighet og By, miljø og arbeid.)
  • Klokkene er programmert til å markere hver time fra 09.00 til 21.00.
  • Først skal de spille et tidssignal komponert av Bjørn Sverre Kristensen, deretter kommer klokkeslagene etterfulgt av en melodi med tilknytning til aktuell årstid. En nedsatt komité velger ut melodier.
  • Klokkene kan også spilles på manuelt via et klaviatur.

Historien til klokkespillet

Klokkespillet i Hamar ble offisielt tatt i bruk 25. mai 2004. Klokkespillet var en gave til byens 150-års-jubileum i 1998 etter at Eivind Grønlien og Jan Aaltvedt tok initiativ til å få til en gave til byen. Fem bedrifter: Sparebanken Hedmark, Gjensidige Nor, Norsk Tipping, KA. Rasmussen og Eidsiva Energi ville alle støtte opp om klokkene, og de ble satt i bestilling. Pris ca 1 million kroner.

Hamar kommunen brukte tid på å finne penger til klokketårn, og ulike plasseringer ble diskutert. Først i 2003 ble det bestemt at tårnet skulle stå i Mjøsa - utenfor Skibladnerbrygga - og arbeidene med tårnet ble påbegynt vinteren 2004. Kostnad for Hamar kommune 1,3 millioner kroner.

Klokkespillet i Hamar har vært det eneste klokkespillet i Norge, som i tillegg til årsvariasjon i musikken, også har hatt spesialprogram for kvinnedagen, FN-dagen, 1. mai og 17. mai.