Hamar kommune følger nøye med på vannstanden og prognosen til NVE for flom. Onsdag morgen var vannstanden i Mjøsa 123, 3 moh., og i følge NVE sine prognoser vil Mjøsa kunne stige med 1 meter i løpet av de neste dagene.

I takt med at vannstanden stiger, blir det nødvendig å stenge noen veier, underganger og områder for publikum.

Veier og områder som er stengt til nå

  • Gangveien mellom vannverket og Jessnes er stengt, her er det skiltet.
  • Gangveien ytterst på Koigen er sperret av.
  • Stupetårnet er stengt. Søndag er det planlagt soloppgangskonsert. Festspillene i Elverum og Hamar kommune jobber sammen om å finne en alternativ løsning for arrangementet. Fortløpende informasjon kommer på Festspillene sine nettsider.
  • Veien på Brygga mellom Skibladnerbrygga og Mjøsfronten er stengt.
  • Skateanlegget på Koigen blir sperret av i morgen tidlig.

Nettsiden vår blir fortløpende oppdatert med tiltak som blir gjort.

Her finner du siste oppdatering

Takk for at du viser hensyn

Vi ber alle følge skilter og anvisninger på stedene som er stengt så lenge tiltakene varer. Samtidig oppfordrer vi alle til å vise hensyn til flommen og ikke oppsøke utsatte områder.