Å redusere matsvinn er et bærekraftmål

Hver innbygger i Norge kaster i snitt 80 kilo mat hvert år. Halvparten kastes i hjemmene, og institusjonene er ikke  noe unntak; også her kastes det en god "porsjon" matrester.

Det kreves mye innsats for å produsere mat, få den på bordet og for å bli kvitt restene. Vi kan dermed spare både krefter, penger og CO2 ved å redusere matsvinnet. Det nasjonale klimamålet er å halvere det totale matsvinnet innen 2030. 

Oppsiktsvekkende resultater på Finsal

Matsvinnprosjektet i Hamar kommune startet i 2021 og har blitt gjennomført ved Finsalsenteret og Kåtorp omsorgsboliger. Prosjektet ble forankret i kommunens planer og i kommunens årlige klimabudsjett. Norsk institutt for bærekraftforskning, NORSUS, var faglig ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, og prosjektet ble støttet med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

De foreløpige resultatene viser at ved Finsal har de nå fått en reduksjon på 31 % – en tredel – gjennom å veie restene og bli bevisste på matsituasjonen. Det betyr at 5 741 kilo mat er spart bare ved Finsal hvert av de to siste årene. Dette tilsvarer cirka 250 000 kroner og en reduksjon på 11,5 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Gjennom fokus på redusert matsvinn, kan pengene brukes til bedre innkjøp av lokal mat og andre tiltak som fremmer matgleden.

Praktiske grep som ble gjort

  • 4 fullverdige måltider ble innført ved alle institusjoene i Hamar før prosjektet startet opp. (mot tre tidligere)
  • Å kjøpe inn riktig mengde potet (mindre totalt sett), gjorde stort utslag på svinnet.
  • Alle beboerne fikk ikke samme mengde mat: Ved å justere porsjonsstørrelsen, ble mindre mat kastet. Ansatte som kjente beboerne godt, visste som regel hvor mye de pleide å spise og kunne tilpasse mengden som ble servert.
  • Kaffe og saft hadde en tendens til å ble servert i for store mengder. Å fylle i mindre første gangen, og heller fylle opp igjen ved behov, gjorde at mindre måtte slås ut.
  • Mat som ble til overs ved middagen, ble tatt vare på og varmet opp som kveldsmat. 

Storkjøkkenet ved Prestrudsenteret gjorde i tillegg avtale med «Arbeideren» som hentet porsjonene som ble til overs. (Det er vanskelig å lage akkurat rett antall porsjoner, da det varierer fra dag til dag hvor mange som skal ha middag.)

Et annet tips kn være å servere kveldsmat via "fristetralle" med et utvalg av pålegg og annen "småmat". Dette er et fint alternativ til ferdigsmurte brødskiver.  

Matkunnskap og serveringskurs

Mange eldre spiser, som kjent, mindre mengde mat enn tidligere i livet. Det er derfor viktig at maten de får er sunn og næringsrik nok.

Kunnskap om hvordan de serverte maten og hvordan de kunne gjøre den mer fristende, ble derfor viktig - i tillegg til å kutte selve matsvinnet. Grunnleggende var det også å lære hvordan et ernæringsmessig riktig måltid kunne settes sammen. De ansatte ble kurset i i disse temaene, og det ble også gjort forsøk med dedikerte matverter.

- Et godt samspill mellom kjøkken og helsemedarbeidere, ble nøkkelen til suksess, oppsummerer Gry Bondø, leder for kjøkken i Hamar kommune.

Matgledekorpset i Innlandet

To år før matsvinnprosjektet på Finsal ble satt i gang (i 2019), startet Matgledekorpset Innlandet opp etter oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet. Hensikten var å bidra til bedre mat- og måltider for eldre; både på institusjon og for de som bor hjemme, og arbeidet ble ledet av Statsforvalteren i Innlandet. 

Siden oppstart har de besøkt en rekke kommuner i Innlandet og holdt flere fysiske og digitale kurs om mat og måltidsglede. Matgledekorpset har bestått av seks eksterne fagressurser med lang og ulik kompetanse innen mat og ernæring: Hai Hang, Hans Brimi, Charlotte Mohn Gaustad, Marit Alver Jackobsen, Mona Smestad og Louise Gjør. 

Lenke til mer om Matgledekorpset i Innlandet

Inspirasjonsdag for å spre kunnskap 

Flere ernærings- og tannhelsekontakter, matsvinnkontakter og ledere i kommunen var 31. august samlet i kommunestyresalen i Hamar for å la seg inspirere til videre innsats på egne helse- og omsorgsinstitusjoner.

I løpet av dagen fikk de høre både om erfaringer gjort av Matgledekorpset og de ansvarlige for matsvinnprosjektet på Finsal. Det ble også diskutert og utvekslet erfaringer i grupper. Nå ivrer de bare etter å komme i gang "på hjemmebane", slik at gode erfaringer kan spres til enda flere.


Ansvarlige for innlegg på inspirasjonsdagen for matglede  i Hamar var:

Trine Pettersen, leder for institusjonstjenesten i Hamar kommune, Turid Windjusveen Olsen, Statsforvalteren i Innlandet, Gry Bondø, leder kjøkken i Hamar kommune, og Karoline Finstad Vold, miljø og klimarådgiver i Hamar kommune, Hans Brimi, kokk og drifter av Brimi Sæter og Gro Opsahl Fallingen, Statsforvalteren i Innlandet.