I forbindelse med flommen er flere strømskap blitt koblet ut på grunn av høy vannstand. De elektriske forbindelsene eller "sløyfene" som strekker seg fra disse skapene kan være ganske lange, og som et resultat kan vi oppleve mørke gater langt unna Mjøsas bredder.

I tillegg pågår det en del gravearbeid i Hamars gater, noe som krever at strømmen kuttes i anleggsområdene. Dette fører til at lange "sløyfer" mister strømtilførselen, og flere mørklagte gater.

Jobber med feilretting

Hamar kommunes gatelysentreprenør jobber kontinuerlig med feilretting. Dessverre har det vært en rekke rapporterte feiltilfeller (mørke gater) i løpet av de siste ukene. Disse feilene må vi undersøke, og ikke alle kan repareres på kort tid, for eksempel når det oppstår ledningsbrudd midt i en gate.

Når tennes og slukkes lysene?

Gatelysene i de kommunale gatene i Hamar styres digitalt. De tennes automatisk hver kveld rundt solnedgang. Tiden justeres i løpet av året siden for eksempel snø og naturlig lys også spiller inn.

Husk refleks

Det er alltid viktig å bruke refleks når det er mørkt ute, slik at du blir synlig i trafikken. Dette gjelder også når gatelysene er tent, siden det ikke er lett å se gående i mørke klær.

Trygg trafikk anbefaler at du bruker refleks som beveger seg når du går, og at du bruker to reflekser slik at du er synlig fra flere kanter.

Les flere gode råd om refleks fra Trygg trafikk her.