Vi håper dette er en positiv nyhet for mange innbyggere, som kan gjøre det lettere å planlegge utgiftene hver måned og gi mer forutsigbarhet i økonomien.

Slik endrer du til månedlige fakturaer

Du kan selv endre til 12 fakturaer ved å gå inn på Min Side på nettsiden vår, og velge “Mine eiendommer” og “Min fakturahyppighet”. Hvis du ikke aktivt velger å gjøre en endring, får du fortsatt 4 fakturaer i året - med forfall i mars, mai, august og november som tidligere.

Gå til Min side

Du kan gjøre endringen når som helst i året, men fristen er den 20. hver måned. Hvis du gjør endringen innen den 20. februar får du for eksempel månedlig faktura fra og med forfall i mars. Første faktura vil da være for januar og februar. 

Trenger du hjelp til å endre kan du kontakte Innbyggerservice.

Avregning av vann og avløp kommer på fakturaen i mars

Uansett om du velger 4 eller 12 terminer, vil du på fakturaen med forfall i mars få en avregning på forbruket fra i fjor - altså det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og det blir motsatt hvis du har brukt mindre vann enn det som er betalt forskudd for.

Nye priser fra 1. januar

Fra 1. januar justeres prisene på kommunale avgifter, blant annet prisen for vann og avløp. Det betyr at fakturaen fra og med mars både tar høyde for nye priser, og nytt forskudd basert på antall kubikkmeter du brukte i fjor.

Alle som betaler eiendomsskatt får tilsendt skatteseddel innen 1. mars som viser utregning av eiendomsskatten. Det er Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som er utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten i Hamar. Markedsverdien justeres 1. januar, og kommunen benytter markedsverdien fra skattemeldingen for 2021. Du må kontakte Skatteetaten hvis du har spørsmål til grunnlaget. Selve skattesatsen er i år 4,0 promille for boligeiendom, og 5,7 for næring.

Har du fritidseiendom, næringseiendom eller boligeiendom uten formuesgrunnlag, er det kommunens egne takster som legges til grunn for eiendomsskatten. 

Forklaring til postene på fakturaen

På nettsiden vår finner du forklaring til alle postene på fakturaen. Vi har også lagt ut svar på ofte stilte spørsmål om eiendomsavgifter.

Se forklaring og ofte stilte spørsmål

Vi oppfordrer alle til å opprette enten avtalegiro eller e-fakturaavtale. Dette er både raskere, tryggere og mer miljøvennlig enn papirfaktura.

På Min side finner du alle tidligere fakturaer hvis du vil se hva du betalte i fjor.

Gå til Min side