Fakturaen blir sendt ut de nærmeste dagene, og er den første av fire regninger du får på kommunale avgifter i år. Regningene kommer vanligvis i terminer med følgende frister: 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november. Nytt i år er at du selv kan velge å dele opp beløpet i 12 terminer, og heller få tolv fakturaer i året. 

Del opp fakturaen

Er fakturaen vanskelig å forstå? 

Ble fakturaen høyere eller lavere enn forventet? Det kan ha flere grunner. Fakturaen som forfaller i mars inneholder en avregning på forbruket av vann fra i fjor - altså det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer vann enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og motsatt hvis du har brukt mindre enn det som er betalt forskudd for. I tillegg er det nye priser på alle kommunale avgifter fra 1. januar. Du får også beregnet ny eiendomsskatt, som er basert på Skatteetatens beregnet markedsverdi for boligen. Se beregningen på egen skatteseddel som du får tilsendt. 

Vi har svart på de vanlige spørsmålene om fakturaen, og gir en forklaring på alle postene på fakturaen her: 

Svar på spørsmål om eiendomsavgifter

Nye priser i 2023 

Prisene på eiendomsavgifter endres fra 1. januar, og særlig ny pris på vann og avløp kan påvirke fakturaen. Bakgrunnen for prisøkningen er økte energi- og rentekostnader, og en generell økning i kostnader. I tabellen kan du se endringen fra i fjor (prisene er årlige beløp,  unntatt forbruk av vann og vannløp.

Piser i 2022 og 2023
20222023
Abonnementsgebyr vann (fast beløp)523 659
Forbruk vann per kubikkmeter33,4942,20
Abonnementsgebyr avløp (fast beløp)612741
Forbruk avløp per kubikkmeter40,4448,93
Renovasjon, liten/stor/medium restbeholder2295/3540/53042453/3784/5670
Feiing405405
Tilsyn av pipe og ildsted (bolig)324405
Eiendsomsskatt (bolig)4 promille4 promille

Se fullstendig prisliste nederst i saken.

Tips til å redusere eiendomsavgiftene  

 

Sjekk om du har riktig størrelse på restavfallsdunken din.  

Hvis du kan ha en mindre beholder, ta kontakt med Sirkula for å endre størrelse.  

Kan du redusere vannforbruket? 

Lavere vannforbruk betyr både lavere kostnader og spart miljø. Her er noen tips til å bruke mindre vann: 

  • Monter sparedusj 
  • Dusj kortere og sjeldnere. Skru av vannet mens du såper deg inn. 
  • Begrens bruk av badekar. Badekar kan fort romme mer enn 200 liter med vann. Ta heller en kort dusj! 
  • Sett på oppvask- og vaskemaskin først når den er helt full. Er maskinen veldig gammel, bruker den som regel betydelig mer vann enn en ny. 
  • Reparer dryppende kraner og toaletter som lekker.  
  • Bruk spareknappen på toalettet. 
  • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene. 
  • Sjekk vannmåleren nå og da, hold kontroll på vannforbruket ditt. 5o kubikkmeter per person i husstanden regnes som et normalt forbruk per år.  
  • Hvis vannmåleren går når alt vann er avskrudd, har du en lekkasje et sted. Ta kontakt med en rørlegger. 

 

Del opp fakturaen 

Hvis du ønsker en mer forutsigbar økonomi, kan det være en fordel å dele opp fakturaen i 12 terminer slik at du får en faktura hver måned. Hvis du registrerer det innen 20. mars, vil du få første månedlige faktura med forfall i april.  

Les mer om hvordan du deler opp fakturaen.
 

Prisliste