Hamar kommune har nå fått en digital variant av kommunevåpenet - en kommunelogo. Denne artikkelen forklarer hvorfor og hvordan kommunevåpen og kommunelogo skal leve side om side.

Kommunevåpenet består

For å starte med det viktigste; kommunevåpenet til Hamar kommune består, og det skal ikke endres.

Kommunevåpenet er et tradisjonsrikt og viktig symbol for kommunen og innbyggerne, og skal i hovedsak brukes i sine heraldiske farger, i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, samt ved kunstneriske og historiske gjengivelser. 

Et tradisjonelt kommunevåpen er tegnet etter heraldiske regler, og inneholder ofte en detaljrikdom som er myntet på en annen tidsepoke.

Tydelig kommunikasjon

Kommunens oppgave er å kommunisere tydelig i alle flater som innbyggere og besøkende befinner seg på, og det er i den forbindelse at behovet for en kommunelogo oppstår. En kommune er avhengig av umiddelbar gjenkjenning av avsender i alle kanaler. Derfor har vi sett på en forenkling av kommunevåpenet og fått utformet en kommunelogo. 

Erfaren designer og stolt orrfugl

Vi har brukt ANTI Hamar i arbeidet med å utvikle både logoen og en ny designmanual.
De har erfaring fra mange tilsvarende jobber, og designeren vi har brukt, har også jobbet med Oslo kommunes nye visuelle profil og helhetlige mal

Slik forklarer ANTI hva de har tatt utgangspunkt i når Hamar kommunes logo skulle utvikles:

"Det var viktig å se på kommunevåpenets historie gjennom at det er beskrevet som "en orrhane med utslåtte vinger på toppen av et grønt furutre", orrhanens naturlige utseende og andre illustrative tolkninger av samme motiv.

Siden vi er nødt til å forholde oss til veldig små formater (helt ned til 24 piksler) og kun får bruke én farge, er det begrenset hvor mange detaljer vi kan inkludere i kommunelogoen. Av hensyn til forenklingsprinsipper, måtte vi gjøre noen valg, og vi endte med å fokusere på orrhanen som visuell primærmarkør.

Selve posituren til orrhanen er et kjennetegn vi har valgt å videreføre fra kommunevåpenet. Slik vi har tolket det, deltar orrhanen på en orrhaneleik. Under leiken stiller fuglen seg i oppreist stilling og med utspilt stjert – dette er kanskje det stolteste øyeblikket i orrhanens liv".

Grundig arbeid

Logoen er godt gjennomarbeidet for å kunne svare opp kravene til sitt formål, og vi har gledet oss til å ta den i bruk. I sum håper vi at alle vil se at vi fremstår mer helhetlig og moderne når vi får innarbeidet hele designmanualen i kommunikasjonen vår.

Kommunelogo - en del av en helhet

Kommunelogoen er en del av et større bilde, og bør ses i sammenheng med resten av  designmanualen vår som består av:

  • Ny kommunelogo
  • Skrifttype
  • Grafisk element
  • Fargepalett

Vårt ny design henter elementer og kjennetegn fra byen, og fargene er valgt ut ifra sentrumsplanen og justert av hensyn til digitale flater og krav om universell utforming. De buede formene, som er gjentagende i hele Hamar – fra bygninger til bølgene på Mjøsa, er innarbeidet som detaljer i kommunelogo, skrifttype og grafisk element.

Se video om logo og designmanual

Har du lyst til å se og høre mer?

Fredagene 20. januar og 3. februar klokka 10.00 går vi gjennom hele designmanualen i kommunestyresalen for alle som har lyst til å se og høre mer.

- Velkommen til visning!

Kilder til referansebilder for orrfugl