2021 var et rekordår for Stolpejakten i Hamar med 9800 registrerte deltakere og 244 900 stolpebesøk. Klarer vi enda større deltakelse i år? 

Kartbrosjyren  

Den kan hentes i Hamar rådhus,Innbyggerservice, på turistkontoret/HHT-butikken i Strandgata, i Ankerskogen svømmehall og i sportsbutikker. 

Den deles også ut til alle skolene/skolelever i Hamar.

Du kan også laste ned kartbrosjyren her. (PDF, 9MB)

Registrering på stolpene kan skje på 3 måter: 

  • Scanning av QR-kode ved hjelp av appen «Stolpejakten» 
  • Registrering av bokstavkode i appen «Stolpejakten» på hver stolpe
  • Notering av bokstavkode på trykksaken underveis på turen. Etter turen kan kodene registreres på www.stolpejakten.no

Det vil også være mulig å levere inn trykksaken med bokstavkoder for de som ikke har mulighet til å registrere seg på nett. 

Premier

Årets deltakerpremie til barn/ungdom 16 år og yngre, som tar minst 40 stolper, er en inngangsbillett i Ankerskogen svømmehall. Premien må hentes i rådhuset mellom 10. august og 31. desember 2022. 

I tillegg blir det uttrekkspremier, som trekkes blant alle etter sesongens slutt. 
 

Stor takk til Hamar orienteringsklubb og Vang orienteringslag for supert arbeid med oppsett av stolper.