Ny avgiftssone 

Avgiftssonen i Hamar blir utvidet fra 1. januar, det betyr at du må betale for å parkere i et større område rundt sentrum. Parkeringsplassene i den utvidede sonen vil bli skiltet, og tilhører langtidssonen 3202, med samme vilkår som andre langtidsplasser i Hamar. Husk alltid å se på skiltene før du parkerer. 

Korttidsparkeringsplassene og parkeringshusene vil ha samme bestemmelser som før, og avgiftstiden forblir den samme. Du må altså betale mellom klokka 9-17 på hverdager og 9-15 på lørdager (unntatt i parkeringshusene hvor du betaler hele døgnet). I sone 3211 (sentrum) kan du som før stå gratis den første timen, men husk å registrere parkeringen i app eller hent billett i nærmeste parkeringsautomat

I fortellingskartet vårt kan du se kart og informasjon om de nye parkeringssonene. 

Fra første januar blir det også nye priser på parkering i alle soner, disse fastsettes i kommunestyret 21. desember.  

Beboerparkering 

Samtidig som avgiftssonen blir utvidet, innfører vi egen ordning for beboerparkering i gatene innenfor det samme området. Alle som har folkeregistrert adresse i en av beboersonene, og har egen bil, kan kjøpe beboeravtale til en gunstig pris. Innbyggere som bor innenfor den nye avgiftssonen vil få egen informasjon fra oss om ordningen, og om hvordan de kan kjøpe beboeravtaler.  

Ordningen med beboeravtaler gjelder fra 1. januar, og prisene fastsettes i kommunestyret 21. desember. Produktene vil være klare for salg i parkerings-app'en “Hamar kommune” og nettbutikken vår fra 23. desember. 

Her kan du lese mer om beboerparkering 

Parkeringsavtaler 

Det vil fortsatt være mulig å kjøpe parkeringsavtaler i langtidssonen og i Vestre torg p-hus. Avtaler som allerede er kjøpt, fortsetter å løpe hvis du ikke sier de opp, men til ny pris fra 1. januar. Kjøpte avtaler i langtidssone 3202 vil være gyldige i hele den nye, utvidede langtidssonen. I parkeringsapp’en kan du både avslutte og kjøpe nye parkeringsavtaler. 

Prisene for de nye produktene fastsettes i kommunestyret 21. desember, og vil bli tilgjengelig 23. desember der du kjøper avtalen.  

Bedrifter kan fortsatt kjøpe avtaler til ansatte gjennom vår bedriftsportal.  

Her kan du lese mer om parkeringsavtaler

Mer informasjon til deg som blir berørt 

Alle som er kunder i vår parkerings-app allerede, vil få melding fra oss i app’en med informasjon. Innbyggere som blir berørt fordi de bor innenfor den utvidede avgiftssonen, vil få brev fra oss med mer informasjon om ordningen for beboerparkering.  

Her finner du all informasjon om parkering i Hamar fra nyttår.

Åpne dager i Bylab 

Mandag 2. og tirsdag 3. januar vil vi være tilgjengelige i Bylab (Torggata 63) mellom klokka 8:30 og 15:00 begge dager. Her kan du få informasjon og stille spørsmål om parkering og beboerordningen, og få hjelp til å kjøpe parkeringsavtale hvis du trenger det. 

Skilterfra 1. januar

Fra 1. januar blir parkeringsplassene skiltet både med takstsone og beboersone. Vær oppmerksom på skiltene der du parkerer.