Det ble tatt nye badevannsprøver 11. september som viser utmerket vannkvalitet, bortsett fra prøvene på sandstranda på Koigen. Her er det observert mye avføring fra fugl og et høyt antall vadefugler og duer, som sannsynligvis gir utslag på badevannskvaliteten. 

Vis hensyn ved bading

Vannet er fortsatt mer uklart enn vanlig etter flommen, så vær forsiktig og forsikre deg om bunnforholdene der det er dårlig sikt. På land er det ikke ryddet opp overalt, og dessuten tilgriset av slam etter flommen mange steder, så ta hensyn til forholdene ved valg av badested.

Oppryddingen etter flommen starter lørdag 19. september og varer en uke. 
Les mer her.

Stupetårnet stengt for vedlikehold

Stupetårnet vårt blir stengt fra 20. september og fram mot slutten av oktober. Årsaken er planlagt vedlikehold der hele det nederste trinnet skal erstattes med et nytt. Takk for at du respekterer sperringen ved stupetårnet mens arbeidene pågår.

 

Badeplassene, måling 11. september

E. coli: Utmerket - 7
IE: Utmerket - 5

E. coli: Utmerket - 103
IE: Utmerket - 166

E. coli: Utmerket - 139
IE: God - 488

E. coli: Utmerket - 20
IE: Utmerket - 47

E. coli: Utmerket - 13
IE: Utmerket - 43

E. coli: Utmerket - 64
IE: Utmerket - 40

E. coli: Utmerket - 18
IE: Utmerket: 62

Ecoli: Utmerket - 21
IE: Utmerket - 20

Ecoli: Utmerket - 45
IE:  Utmerket - 61

Ecoli: Utmerket - 47
IE: Utmerket - 12

E. coli: Utmerket - 6
IE: Utmerket - 47

E. coli: Utmerket - 12
IE: Utmerket - 1

E. coli: Utmerket - 10
IE: Utmerket - 8


Kart som viser prøveresultatene

Forklaring på vannprøvene

Det som måles er E. coli og IE - intestinale enterokokker (fekale streptokokker).
E. coli indikerer tarmbakterier og er fersk avføring fra dyr eller mennesker, mens IE - intestinale enterokokker - viser om virus fortsatt kan være til stede i vannet.

Måleparameterne er (pr. 100 ml):

  • Utmerket hvis 95 % av prøvene er slik: E. coli lavere enn 500 - IE lavere enn 200. Merkes på kart med grønn farge.
  • God hvis 95 % av prøvene er slik: E. coli lavere enn 400 - IE lavere enn 1000.
    Merkes på kart med lysegrønn farge.
  • Tilstrekkelig hvis 90 % av prøvene er slik:  E. coli lavere enn 330 - IE lavere enn 900
    Merkes på kart med oransje farge.
  • Ikke tilstrekkelig hvis dårligere kvalitet. Bading anbefales ikke. 
    Merkes på kart med rød farge.