Foto: Lars Martin Bøe

Kjernen i mitt liv for å legge grunnlaget for "Leve hele livet" er familien.  Et stabilt og godt liv med ektefelle, barn og barnebarn gir «Liv hele livet». Trening og best mulig helse er også viktig for å leve et godt liv. Fritidsinteresser og venner er også viktig, ikke nødvendig med mange venner, men venner du stoler på og kan dele livets gleder og sorger med.

-Knut Fangberget


Erling Behrens. Foto: Privat

Det å bli senior i samfunnet er en fin ting for de fleste av oss. Selv blir jeg snart 58 år og merker kanskje endringene mest på det som skjer med dem rundt meg. Til høsten skal sønnen min begynne på videregående skole og før jeg vet ordet av det har han flyttet hjemmefra. For meg som har liten familie har jeg stor glede av å engasjere meg på mange felt og få venner i alle aldre. Mange menn opplever ensomhet. Med et stort og godt nettverk blir risikoen for å oppleve ensomhet mindre. Jeg er også opptatt av å leve på en måte som tar vare på helsen og for meg er det tett knyttet opp til flotte naturopplevelser. Jeg lar hverdagene bli de beste dagene. Dem er det flest av.

-Erling Behrens 


Jane Meyer

Jeg holder kropp og hodet i jevnlig aktivitet, og hovedgrunnen til det er at jeg skal kunne være aktiv, sosial og være friskere når jeg blir eldre. Ved å holde meg i form og spise sunt kan kroppen fungerer til det jeg måtte ønske å drive med, hele livet.

-Jane Meyer


 


 


Einar Busterud

Den viktigste forberedelsen jeg har gjort for å forberede meg til å «leve hele livet" er vel egentlig at jeg hele livet har prøvd å holde meg i fysisk og psykisk god form. Jeg har ikke levd et spesielt sunt liv, uregelmessige måltider, lange stillesittende møter og for mye jobbing. Men jeg har prøvd å holde meg oppegående i hodet med lesing og kulturelle opplevelser. Og så har jeg siden jeg var 12 år drevet med regelmessig trening. Så får vi se om det hjelper! Og hjelper det ikke, så har jeg skaffet meg en rullatorvennlig bolig!

-Einar Busterud


Marte Bjørli

For å sikre en god alderdom er jeg opptatt av å ivareta egen helse. Helse for meg er å ha en kropp som ikke begrenser meg i hverdagen, slik at jeg kan gjøre alle de tingene jeg har lyst til, det handler om å ha overskudd, være sosial og trives i hverdagen. Jeg elsker å være i fysisk aktivitet! For meg innebærer det alt ifra å leke med datteren min, drive med regelmessig styrke- og utholdenhetstrening, samt være aktiv ute (eksempelvis gjennom fjell-, ski og sykkelturer). Jeg er også veldig glad i å utfordre meg med nye typer aktiviteter, som jeg ikke har stor erfaring med eller aldri har prøvd. Dette gir meg mange fine opplevelser, livskvalitet og derav god helse på flere måter enn kun for det fysiske aspektet. Dette er jeg opptatt av å holde ved like så lenge som mulig, og se muligheter på hva man kan gjøre i stedet for begrensninger.

Jeg er også opptatt av å spare pensjon, slik at jeg har muligheter til å en noe romsligere pensjonisttilværelse. 

-Marte Bjørli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve hele livet-reformen

Bakgrunn for reformen er Stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en nasjonal kvalitetsreform for eldre» som startet i 2019. Det er et mål at innbyggerne i Hamar skal ha god livskvalitet og mestre eget liv lengst mulig. I tillegg skal de være trygge på at de får de helse- og omsorgstjenestene de trenger når de har behov for det. Du kan lese mer om reformen på denne siden. 

Tips til god helse

Alle må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Vi har samlet noen nyttige tips når det kommer til fysisk aktivitet, tilpasning av bolig, gode kostholdsvaner og livskvalitet. Sjekk ut disse sidene for råd og tips.